Help Center (EN)

Chính sách Bảo mật

Cập nhật tháng 2 năm 2012 vui lòng không sử dụng trang mạng này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc gỡ bỏ các phần của những điều khoản này vào bất cứ lúc nào, tùy theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang mạng sau khi chúng tôi đã đăng các thay đổi đối với điều khoản, điều đó có nghĩa là bạn đã chấp thuận các điều khoản đó.

Lightspeed, bao gồm GlobalTestMarket của Lightspeed, cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn trực tuyến.

Vui lòng đọc chính sách sau đây để hiểu được việc thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý như thế nào khi bạn tận dụng các giới thiệu của chúng tôi. Chính sách này thỉnh thoảng có thể thay đổi, vì vậy vui lòng thường xuyên kiểm tra lại.

Ngoài những hướng dẫn về chính sách quyền riêng tư được lưu ý dưới đây, Lightspeed, bao gồm GlobalTestMarket của Lightspeed, tôn trọng triệt để những nguyên tắc được đề cập trong những khuôn khổ Đảm Bảo An Toàn do Bộ Thương Mại Hoa Kỳ thiết lập về việc thu thập, sử dụng, và lưu giữ những thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp cho Lightspeed và GlobalTestMarket từ Liên Minh Châu Âu/Thụy Sĩ.

Lightspeed thu thập những thông tin nhận dạng cá nhân nào từ tôi?

Lightspeed thu thập thông tin bằng một số cách từ những nơi khác nhau trong mạng lưới các trang web của chúng tôi. Một số thông tin cá nhân được thu thập khi bạn đăng ký. Trong quá trình đăng ký, Lightspeed sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, mã zip, thông tin về hộ gia đình và những mối quan tâm cá nhân của bạn. Bạn tự nguyện cung cấp thông tin càng nhiều (và thông tin càng chính xác), chúng tôi càng có thể điều chỉnh trải nghiệm sử dụng dịch vụ của bạn tốt hơn. Khi bạn đăng ký, bạn không còn ẩn danh đối với Lightspeed nữa -- bạn được cung cấp một số tài khoản mà bạn sẽ sử dụng để truy cập vào những khu vực được bảo vệ khác nhau trên trang mạng. Ngoài ra, nếu bạn liên hệ Lightspeed, chúng tôi có thể ghi lại thư từ đó. Bất kỳ khi nào Lightspeed thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi cũng cố gắng đưa một đường dẫn đến Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này vào trang đó.

Cookies là gì và Lightspeed sử dụng chúng như thế nào?

Trong quá trình đề nghị và cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh và điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân, Lightspeed có thể sử dụng cookie để lưu trữ và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một phần nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn từ một máy chủ web và được lưu vào ổ cứng máy tính của bạn. Một số khu vực trên Lightspeed gợi ý bạn đăng nhập hoặc được tùy chỉnh có thể đòi hỏi bạn phải chấp nhận cookie. Điều này để giúp bạn tránh phải nhập thông tin đăng nhập nhiều lần trong một ngày.

Ai sẽ thu thập thông tin và để làm gì?

Lightspeed thu thập những thông tin có giá trị hỗ trợ việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Khi bạn sử dụng trang Lightspeed và được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó chỉ với Lightspeed, trừ khi được trình bày cụ thể khác. Nếu dữ liệu được thu thập và/hoặc duy trì bởi bất kỳ một công ty khác ngoài Lightspeed, bạn sẽ được thông báo trước khi thu thập hoặc truyền dữ liệu. Nếu bạn không muốn chia sẻ dữ liệu của mình, bạn có thể quyết định không cho phép truyền dữ liệu bằng cách không sử dụng dịch vụ cụ thể đó. Những chương trình quảng cáo chạy trên Lightspeed có thể do các công ty khác ngoài Lightspeed tài trợ hoặc có thể do Lightspeed và một công ty khác đồng tài trợ. Một số hoặc tất cả dữ liệu được thu thập trong một chương trình quảng cáo có thể được chia sẻ với nhà tài trợ. Nếu dữ liệu được chia sẻ, bạn sẽ được thông báo trước thời điểm thu thập hay truyền dữ liệu. Bạn có thể quyết định không tham gia vào chương trình quảng cáo nếu bạn không muốn chia sẻ dữ liệu của bạn.

Bất kỳ Thông Tin Nhạy Cảm nào (có nghĩa là thông tin cá nhân cho biết điều kiện y tế hoặc sức khỏe, nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng hoặc niềm tin triết lý, tư cách thành viên công đoàn hoặc thông tin cho biết đời sống tình dục của người đó) sẽ được xử lý cẩn thận hơn. Nếu Lightspeed có ý định tiết lộ những thông tin như thế cho một bên thứ ba hoặc sử dụng cho một mục đích khác ngoài mục đích thu thập ban đầu, thì bạn sẽ được yêu cầu cho phép rõ ràng trước khi có bất kỳ trường hợp tiết lộ nào như thế.

Hãy nhớ rằng các nhân viên quảng cáo của Lightspeed hoặc các trang mạng có các đường dẫn trên trang mạng của chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn. Các biện pháp bảo vệ thông tin của các trang mạng này liên kết với Lightspeed không có trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Lightspeed chia sẻ thông tin của tôi với ai?

Theo quy định chung, Lightspeed sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như khi chúng tôi, vì thiện ý, cho rằng luật pháp bắt buộc tiết lộ hoặc trong các trường hợp được mô tả bên dưới. Vui lòng xem Điều Khoản Sử Dụng hoặc Thỏa Thuận Sử Dụng đối với mỗi sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về việc thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ như thế nào. Nội dung sau đây mô tả một số cách thức có thể tiết lộ thông tin của bạn.

Các Đối Tác Kinh Doanh và Nhà Tài Trợ: Lightspeed có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh hoặc các nhà tài trợ, nhưng việc này được mô tả cụ thể cho bạn biết trước khi thu thập dữ liệu hoặc truyền dữ liệu. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn đã từng được chia sẻ trước khi chúng tôi thu thập hay truyền dữ liệu.

Nhiều chương trình quảng cáo đề nghị nhiều cơ hội yêu cầu thông tin bổ sung từ nhà tài trợ. Bằng cách yêu cầu thêm thông tin, bạn cho phép Lightspeed truyền thông tin cá nhân của bạn cho nhà tài trợ để họ có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong nhiều trường hợp, chỉ có địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ được chia sẻ. Nếu sẽ có thêm thông tin được chia sẻ với nhà tài trợ, bạn sẽ được thông báo trước khi truyền thông tin.

Đôi khi, bạn có thể được đề nghị cơ hội nhận tài liệu hoặc đề nghị đặc biệt từ các bên thứ ba. Nếu bạn quyết định nhận thông tin từ những bên thứ ba này, Lightspeed sẽ (với sự cho phép của bạn) chia sẻ tên và địa chỉ thư điện tử của bạn với họ.

Dữ Liệu Bên Thứ Ba & Dữ LIệu trong Tập Họp: Theo các thỏa thuận về bảo mật thông tin, Lightspeed có thể tìm thông tin người dùng khớp với dữ liệu của bên thứ ba. Ngoài ra, Lightspeed tiết lộ thông tin thống kê tổng hợp của người dùng (ví dụ như, 45% người dùng của chúng tôi là nữ) để mô tả các dịch vụ của chúng tôi cho các đối tác triển vọng, nhân viên quảng cáo, và các bên thứ ba khác, và vì các mục đích hợp pháp khác.

Khác: Lightspeed cũng có thể tiết lộ thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt khi chúng tôi có lý do cho rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc kiện một người nào đó có thể đang vi phạm Điều Khoản Sử Dụng của Lightspeed hoặc có thể đang làm tổn hại hoặc cản trở (hoặc cố ý hoặc vô tình) quyền lợi hoặc tài sản của Lightspeed, những người dùng khác của Lightspeed, hoặc bất kỳ ai khác có thể bị những hoạt động như thế làm tổn hại. Lightspeed có thể tiết lộ hoặc truy cập thông tin tài khoản khi chúng tôi, vì thiện ý, cho rằng luật pháp bắt buộc tiết lộ và vì mục đích hành chính và các mục đích khác mà chúng tôi cho là cần thiết để duy trì, bảo trì, và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tôi có những lựa chọn nào về việc thu thập, sử dụng, và phân phát thông tin của tôi?

Chỉ có Lightspeed (hoặc những đại diện của Lightspeed và theo thỏa thuận về bảo mật thông tin) sẽ gửi cho bạn những tài liệu quảng bá trực tiếp này và chỉ khi bạn đã cho biết rằng bạn không phản đối những đề nghị đó.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan đến cookie. Bằng cách điều chỉnh ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có quyền chấp nhận mọi cookie, được thông báo khi cookie được đặt, hoặc từ chối mọi cookie. Nếu bạn muốn chỉ từ chối Lightspeed cookie, miền Lightspeed để bạn tham khảo là gmi-mr.com hoặc globaltestmarket.com. Nếu bạn chọn từ chối mọi cookie hoặc từ chối nhận mọi Lightspeed cookie, bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ của Lightspeed đòi hỏi phải đăng ký để tham gia.

Lightspeed không bán hoặc cho bất kỳ ai thuê thông tin người dùng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lúc thu thập hoặc truyền dữ liệu nếu dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ với một bên thứ ba và bạn sẽ luôn có lựa chọn không cho phép truyền. Nếu bạn không muốn cho phép chia sẻ dữ liệu của mình, bạn có thể chọn không sử dụng một dịch vụ cụ thể.

Lightspeed có chính sách gì về việc cho phép tôi cập nhật, điều chỉnh, hoặc xóa thông tin nhận dạng cá nhân của tôi?

Đối với các thành viên GlobalTestMarket của Lightspeed, bạn có thể điều chỉnh Thông Tin Tài Khoản GlobalTestMarket và Hồ Sơ GlobalTestMarket của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng GlobalTestMarket ID và mật khẩu của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp chuột vào đây. Tài khoản GlobalTestMarket của bạn có thể bị xóa hoặc vô hiệu hóa. Bạn có thể chọn chấm dứt tư cách thành viên của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách điền đầy đủ mẫu đơn này.

Đối với những người dùng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác của Lightspeed, bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn quên thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn. Cũng vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc truy cập thông tin nhận dạng cá nhân.

Có các biện pháp thận trọng nào về an ninh để tránh làm mất, sử dụng sai mục đích, hoặc thay đổi thông tin của tôi?

Thông Tin Tài Khoản và Hồ Sơ của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bạn và chỉ mình bạn có thể truy cập thông tin cá nhân này.

Chúng tôi khuyên bạn không tiết lộ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. Lightspeed sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu của mình trong một cuộc gọi điện thoại hoặc trong thư điện tử. Ngoài ra hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản Lightspeed của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt khi bạn hoàn thành công việc. Việc này là để đảm bảo rằng người khác không thể truy cập thông tin cá nhân và thư từ của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với người khác hoặc sử dụng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hoặc cà phê Internet.

Bất kỳ khi nào Lightspeed xử lý thông tin cá nhân như mô tả bên trên, bất kể diễn ra ở đâu, Lightspeed cũng có các biện pháp đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng liên quan và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Rủi thay, không có quá trình truyền dữ liệu nào qua Internet có thể đảm bảo an toàn 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng Lightspeed không thể chắc chắn hoặc đảm bảo sự an toàn của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển cho chúng tôi hoặc từ các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn tự chịu trách nhiệm cho hành động đó. Sau khi chúng tôi nhận được dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo sự an toàn của thông tin đó trên hệ thống của chúng tôi.

Tôi còn nên biết gì về sự riêng tư của tôi?

Hãy nhớ rằng bất kỳ khi nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của mình trên mạng -- ví dụ như trên các bảng thông báo, qua thư điện tử, hoặc trong các phòng trò chuyện -- thông tin đó có thể được người khác thu thập và sử dụng. Nói tóm lại, nếu bạn đăng thông tin cá nhân của mình công khai lên mạng, bạn có thể nhận được những thông báo không mời từ các bên khác. Cuối cùng, bạn tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và/hoặc bất kỳ thông tin tài khoản nào của mình. Hãy cẩn thận và chịu trách nhiệm bất kỳ lúc nào bạn lên mạng.

Thông Tin Bổ Sung

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản trình bày này.