Vui lòng cho chúng tôi biết liệu chúng tôi có thể sử dụng cookie tối ưu hóa tiếp thị của bên thứ ba để nhắc bạn về các đề xuất dành cho nhóm khảo sát của chúng tôi trong tương lai trong trường hợp bạn không đăng ký ngay hôm nay.

Chúng tôi sử dụng cookie của trang web và các công nghệ tương tự trên trang web của mình để đảm bảo rằng chúng tôi đem lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi (bao gồm những trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động). Các cookie và công nghệ tương tự này nhằm giúp quản lý các phiên đăng nhập, cho chúng tôi biết mọi người đã truy cập những phần nào của các trang web của chúng tôi và cải thiện tốc độ/bảo mật trang web của chúng tôi.

Help Center (EN)

Chính sách Bảo mật

Chính sách Riêng tư Lightspeed tháng 5 năm 2018 – Các nhóm khảo sát Lightspeed (tất cả các vùng lãnh thổ và nhóm khảo sát TRỪ Australia, bao gồm khách hàng và các nhóm khảo sát HCP)

 1. Giới thiệu

  Chính sách Riêng tư này đặt ra cam kết của Lightspeed Research Limited, 4 Millbank, Westminster, London, SW1P 3JA, UK ("Lightspeed"), mộtt công ty thuộc tập đoàn Kantar ("Kantar"), về quyền riêng tư của các thành viên nhóm khảo sát của mình (“Các thành viên nhóm khảo sát”, “Thành viên nhóm khảo sát”), và điều phối quyền của các thành viên nhóm khảo sát liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu.

  Chính sách Riêng tư này áp dụng cho các nhóm khảo sát Lightspeed được biết đến như là MySurvey, GlobalTestMarket, LifePoints và All Global Circle, gộp lại được xác định trong Chính sách Riêng tư này là các nhóm khảo sát Lifespeed (“nhóm khảo sát”). Các Thành viên nhóm khảo sát là thành viên của các Nhóm khảo sát, được vận hành bởi Lightspeed và Lightspeed là người kiểm soát dữ liệu của nó. Việc tham gia các nhóm khảo sát, khảo sát và hoạt động nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện. Bằng việc đăng ký với các Nhóm khảo sát và chấp nhận các điều khoản này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản của Chính sách Riêng tư này. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ Chính sách Riêng tư này.

  Đối với mục tiêu của Chính sách Riêng tư này, “dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đang sống có thể xác định danh tính.

 2. Thu thập và Sử dụng Hợp pháp Dữ liệu

  Lightspeed thu thập thông tin bằng nhiều cách từ các bộ phận khác nhau của các trang web, ứng dụng di động của chúng tôi và hoạt động của các Thành viên nhóm khảo sát khác ví dụ như truyền thông xã hội, các ứng dụng và khảo sát. Các ví dụ về các hoạt động này được giải thích dưới đây và bao gồm:

  Đăng ký: một số dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn đăng ký, ví dụ như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện.

  Các Hoạt động Khảo sát hoặc Nghiên cứu của Nhóm khảo sát: dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập từ bạn khi bạn tham gia và một hoạt động khảo sát hay nghiên cứu do Nhóm khảo sát đề xuất, ví dụ như sử dụng một ứng dụng cụ thể, theo dõi thụ động hay theo dõi về mặt xã hội.

  Ưu tiên Tài khoản: bạn có thể quyết định chia sẻ số di động hay ID/tài khoản mạng xã hội của bạn với chúng tôi hoặc bạn có thể cung cấp các dữ liệu cá nhân khác khi thiết lập tài khoản của bạn hoặc sau này.

  Tóm lại, (chúng tôi đã cung cấp chi tiết hơn dưới đây), mục đích chính để chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là:

  • Liên hệ với bạn để khảo sát, qua email, thông qua thông báo bằng điện thoại hay tin nhắn, hay bất kỳ phương án thông tin được đề xuất nào khác
  • Thông báo cho bạn về các cập nhật của các dịch vụ nhóm khảo sát chúng tôi, các tinh năng mới và các chi tiết liên quan đến bạn thông qua truyền thông nhóm khảo sát
  • Chọn bạn cho những cuộc khảo sát trong tương lai
  • Đưa bạn vào các cuộc rút thăm trúng giải của chúng tôi
  • Giúp bạn khi bạn liên hệ với nhóm trợ giúp của chúng tôi
  • Cho phép chúng tôi thưởng cho bạn những đòn bẩy khuyến khích đã hứa
  • Bảo vệ Lightspeed khỏi hành vi gian lận
  • Ngăn ngừa nhiều mục nhập vào khảo sát bởi cùng một người (phù hợp với Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi)
  • Cập nhật, làm phong phú, và làm sạch dữ liệu của các thành viên nhóm khảo sát của chúng tôi, cho phép chúng tôi cải tiến việc sử dụng dữ liệu của mình, cho phép chúng tôi lựa chọn bạn tốt hơn cho các cuộc khảo sát

  Chúng tôi đã đưa ra dưới đây thông tin chi tiết hơn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi cũng bị pháp luật bắt buộc phải giải thích cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Những cơ sở pháp lý này được liệt kê dưới đây và có thể khác nhau đối với mỗi trường hợp sử dụng:

  • chúng tôi đã được bạnđồng ý cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị
  • chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng với quý vị
  • chúng tôi cần xử lý dữ liệu của bạn để hoàn thành một nghĩa vụ pháp luật
  • chúng tôi cần xử lý dữ liệu của bạn để bảo vệ lợi ích của bạn hoặc một người khác
  • việc xử lý là cần thiết để thực hiện một công việc vì lợi ích cộng đồng hoặc
  • việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết đối với những lợi ích chính đáng của chúng tôi (hoặc của khách hàng của chúng tôi) (trong trường hợp đó chúng tôi sẽ giải thích những lợi ích đó là gì).

  Chúng tôi sẽ không bao giờ xuyên tạc về bản thân hay những điều mà chúng tôi làm. Nếu bạn nhận được một email làm bạn cảm thấy lo lắng, có nội dung từ phía chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết theo cách dưới đây trong mục ‘Cách thức Liên hệ với Chúng tôi’.

  Trường hợp Mục đích Dữ liệu thu thập/xử lý
  Nghiên cứu Thị trường Hiểu quan điểm của bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định hoặc để hiểu hành vi của bạn trong những trường hợp khác nhau Nhận dạng cá nhân, thông tin liên hệ, địa chỉ email, giọng nói, hình ảnh, quan điểm
  Nghiên cứu khoa học cho các tổ chức y tế cộng đồng, học thuật, hoặc các viện Research Council Bao gồm nhưng không giới hạn ở nghiên cứu lâm sàng, nghiên cứu kết quả và kinh tế y tế (Health Economics and Outcomes Research – HEOR), nghiên cứu không can thiệp (Non-interventional studies – NIS), nghiên cứu thế giới thực (Real World Research – RWR), nghiên cứu quan sát, nghiên cứu dịch tễ Nhận dạng cá nhân, thông tin liên hệ, địa chỉ email, dữ liệu y tế như bệnh tật, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, phác đồ điều trị, các nhu cầu chưa được đáp ứng
  Nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp thương mại và tổ chức nghiên cứu từ thiện Bao gồm nhưng không giới hạn ở nghiên cứu lâm sàng, nghiên cứu kết quả và kinh tế y tế (Health Economics and Outcomes Research – HEOR), nghiên cứu không can thiệp (Non-interventional studies – NIS), nghiên cứu thế giới thực (Real World Research – RWR), nghiên cứu quan sát, nghiên cứu dịch tễ Nhận dạng cá nhân, thông tin liên hệ, địa chỉ email, dữ liệu y tế như bệnh tật, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, phác đồ điều trị, các nhu cầu chưa được đáp ứng
  Quản lý an toàn (Báo cáo các sự kiện không mong muốn trong cảnh giác dược) Báo cáo các sự kiện không mong muốn khi nghiên cứu đến cơ quan chức năng có thẩm quyền Nhận dạng cá nhân, thông tin liên hệ, địa chỉ email, bệnh tật, điều trị, sản phẩm đã dùng và phản ứng không mong muốn.
  Tiết lộ với đại chúng Để chia sẻ hoặc tiết lộ theo trát, lệnh hoặc yêu cầu từ cơ quan nhà nước hoặc pháp luật hoặc theo các yêu cầu về luật pháp hoặc quy định khác tương tự, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin đó cho cơ quan chức năng phù hợp. Nhận dạng cá nhân, tên, thông tin liên hệ, địa chỉ email, phần thưởng đã nhận.
  Bảo vệ chống Gian lận Việc bảo vệ những lợi ích kinh doanh của chúng ta trước hành vi gian lận hay hành vi không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Địa chỉ IP, các thông số kỹ thuật trình duyệt, các thông số kỹ thuật thiết bị, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số nhận dạng chính thức (Số đào tạo y tế của bác sĩ)
  Tính duy nhất của việc Tham gia Khảo sát Việc ngăn ngừa nhiều mục nhập trong khảo sát bởi cùng một cá nhân phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi Địa chỉ IP, các thông số kỹ thuật trình duyệt, các thông số kỹ thuật thiết bị
  Theo dõi các Câu trả lời của những Người trả lời hay Lặp lại (các dự án thiết kế nghiên cứu đặc biệt) Khi bạn tham gia vào các khảo sát của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng một ID tạm thời làm cho các câu trả lời của bạn trong khảo sát trở nên ẩn danh đối với các các khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi có nhu cầu thiết kế nghiên cứu cụ thể để hiểu ý kiến của bạn đã phát triển như thế nào trong giai đoạn. Đối với loại dự án cụ thể này, mà chúng tôi gọi là các dự án "theo dõi", chúng tôi sẽ sử dụng các ID lâu dài và chúng tôi sẽ nói rõ vấn đề này ở đầu của mỗi khảo sát. Các trả lời khảo sát của bạn sẽ được coi như là dữ liệu cá nhân và bạn sẽ có quyền truy cập chúng. Các dự án như vậy sẽ chứa một thông báo ở ngay trang đầu của khảo sát, để bạn có thể nhận ra chúng và quyết định có nên tham gia hay không. Ký hiệu nhận dạng dự án duy nhất lâu dài
  Ghép và làm Phong phú Dữ liệu Chúng tôi làm phong phú dữ liệu mà chúng tôi có trong hồ sơ về bạn bằng việc ghép dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện hồ sơ nhóm khảo sát của bạn và đảm bảo rằng chúng tôi chọn được các khảo sát tương ứng cho quý vị.

  Chúng tôi sử dụng các dịch vụ ghép (ví dụ các bên thứ ba chuyên về quản lý dữ liệu) để thủ đắc thông tin bổ sung về bạn từ các nguồn dữ liệu công cộng và tư nhân (ví dụ như mạng xã hội, các nhà bán lẻ và các dịch vụ đăng ký nội dung với những bên mà bạn có tài khoản) hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như là một công cụ trợ giúp để phát triển các loại tập dữ liệu ẩn danh mới hoặc bổ sung (tức là chúng tôi biên soạn các dữ liệu tổng hợp của bạn từ những người tiêu dùng khác để tạo ra một phân khúc phong cách sống mới). Dịch vụ ghép (đối tác của chúng tôi) lưu giữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ trong một giai đoạn ngắn, sử dụng nó để tập hợp thông tin bổ sung, và sau đó gửi trả lại thông tin đã kết hợp cho chúng tôi. Các đối tác theo hợp đồng có nghĩa vụ phải xóa các dữ liệu mà chúng tôi chia sẻ với họ hoặc và không được phép sử dụng nó bằng bất cứ cách nào không phục vụ cho mục đích cụ thể này.
  Ký hiệu nhận dạng duy nhất lâu dài, các chi tiết liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, ID thiết bị di động, số nhận dạng chính thức (Số đào tạo y tế của bác sĩ)
  Nghiên cứu về Mục tiêu Quảng cáo và Mua Phương tiện Truyền thông Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giúp các khách hàng và người bán hàng của chúng tôi làm phong phú thêm dữ liệu của họ bằng cách sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa tương tự.

  Nhờ việc tham gia của bạn vào các cuộc khảo sát của chúng tôi và dữ liệu hồ sơ của quý vị, chúng tôi có thể giúp khách hàng của mình cải thiện mục tiêu quảng cáo, và tạo ra các mô hình quảng cáo trực tuyến tốt hơn, thông qua mô hình hóa tương tự hoặc các phương pháp nghiên cứu tương tự. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được về bạn thông qua xây dựng hồ sơ, tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu hoặc ghép dữ liệu để ghép với các nền tảng và bên thứ ba (đối tác của chúng tôi).

  Chúng tôi đưa vào sự bảo vệ hợp đồng để đảm bảo rằng bạn sẽ không bị tự động trở thành mục tiêu cho mục đích thương mại do dữ liệu của bạn đang được sử dụng để giúp tạo ra một khán giả tương tự, và các đối tác của chúng tôi không thể sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
  Ký hiệu nhận dạng duy nhất lâu dài, các chi tiết liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, ID thiết bị di động, số nhận dạng chính thức (Số đào tạo y tế của bác sĩ)
  Tiếp cận và Đo lường Ngoài ghép dựa trên cookie (điều mà bạn có thể kiểm soát và thỏa thuận thông qua tài khoản nhóm khảo sát), chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như địa chỉ email, trong một quá trình ghép trực tiếp với các bên thứ ba (các khách hàng và đối tác của chúng tôi) để xác định xem bạn có phải là một người dùng của dịch vụ đó không (ví dụ như các mạng xã hội, trang web, ứng dụng di động) để phục vụ cho nghiên cứu đo lường quảng cáo. Chúng tôi cũng xác định những quảng cáo nào mà bạn có thể đã tiếp cận ở những trang và nền tảng đó và đo các thái độ nhãn hiệu hoặc sự rút lại nhãn hiệu đã ảnh hưởng như thế nào đến doanh số. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác không được phép sử dụng các dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác. Ký hiệu nhận dạng duy nhất lâu dài, các chi tiết liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, ID thiết bị di động, số nhận dạng chính thức (Số đào tạo y tế của bác sĩ)

  Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi theo hợp đồng đều phải đảm bảo bất kỳ thông tin nào họ thu thập được và thông báo cho chúng tôi, hoặc chúng tôi thu thập và thông báo cho họ, được giữ bí mật và phải bảo vệ chúng với các tiêu chuẩn và thực hành an ninh tương đương với của chúng tôi.

 3. Chúng tôi Lưu Giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn Ở đâu

  Đối với các dữ liệu cá nhân là đối tượng của GDPR và được chuyển tới một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), chúng tôi sẽ có những sự bảo vệ phù hợp để đảm bảo việc chuyển giao được thực hiện bằng một phương pháp hợp pháp cho các mục đích của luật và an ninh bảo vệ dữ liệu của EU. Đối với dữ liệu không phải là đối tượng của GDPR, Lightspeed sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ các luật bảo vệ dữ liệu áp dụng nào khác.

  Các máy chủ lưu giữ dữ liệu của Lightspeed nằm ở châu Âu và Hoa Kỳ (USA) và được quản lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong đám mây.

  Chúng tôi tiến hành các biện pháp công nghệ và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn cả trong quá trình phát đi cũng như khi nhận dữ liệu. Các quy trình an ninh của chúng tôi nhất quán với các tiêu chuẩn thông lệ được sử dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

  Tất cả các nhân viên của chúng tôi theo hợp đồng phải có nghĩa vụ tuân thủ các chính sách và quy trình của chúng tôi liên quan đến bảo mật, an ninh và quyền riêng tư.

  Thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu sao cho chỉ bạn có quyền truy cập đến thông tin của mình. Để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn an toàn, chúng tôi khuyến nghị bạn không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Lightspeed sẽ không bao giờ hỏi về mật khẩu của bạn trong một cuộc điện thoại không mời hoặc trong một email không mời. Đồng thời, xin nhớ đăng xuất khỏi tài khoản Nhóm khảo sát và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi kết thúc truy cập trang web của chúng tôi. Như vậy là để đảm bảo rằng những người khác không thể truy cập dữ liệu cá nhân và thư từ trao đổi của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với một ai đó khác hoặc đang sử dụng máy tính ở một địa điểm công cộng như thư viện hoặc cà phê Internet. Vui lòng thay đổi thường xuyên mật khẩu của quý vị.

 4. Tính bảo mật các Yêu cầu của Ngành

  Mỗi khi Lightspeed xử lý dữ liệu cá nhân như đã được mô tả ở trên, bất kể là điều đó xảy ra ở đâu, Lightspeed có các biện pháp để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với Chính sách Riêng tư này. Thật đáng tiếc, không trường hợp truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Do vậy, trong khi chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị, Lightspeed không thể đảm bảo hoặc bảo lãnh an ninh của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc từ các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn làm như vậy với rủi ro của chính mình. Mỗi khi chúng tôi nhận được thông tin gửi đến của quý vị, chúng tôi sẽ có những biện pháp hợp lý để đảm bảo các hệ thống của chúng tôi được an toàn.

  Cuối cùng, bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc duy trì tính bảo mật đối với mật khẩu và/hoặc bất kỳ thông tin tài khoản nào của quý vị. Vui lòng cẩn trọng và có trách nhiệm mỗi khi lên mạng.

  Chúng tôi luôn tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu ngành, bao gồm:

  • Cộng đồng Nghiên cứu Thị trường và Ý kiến Châu Âu (European Society for Opinion and Market Research - ESOMAR)
  • DGOF
  • Cộng đồng Nghiên cứu Thị trường (Market Research Society – Anh quốc)
  • AMSRS
  • Insights Association
  • Hiệp hội Trí tuệ Anh Sức khỏe Anh (BHBIA)
  • Baqmar
  • Jmra
  • Kora
  • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Dược Châu Âu (European Pharmaceutical Market Research Association – EphMRA)
  • ARF
  • Moa
  • Mria-Arim
  • MRS Singapore
  • MRS New Zealand
  • Women in Research
  • Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ (American Marketing Association – AMA)
  • Cộng đồng Nghiên cứu Thị trường và Ý kiến I-ta-lia (Italian Society for Opinion and Market Research – ASSIRM)
  • Intellus Worldwide
 5. Tiết lộ Cookie

  Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi một trang web có gán một ID người dùng dưới dạng chữ số và lưu những thông tin nhất định về quá trình duyệt trực tuyến của quý vị. Chúng được sử dụng để giúp người dùng điều hướng các trang web một cách hiệu quả và thực hiện những chức năng nhất định. Trang web này gửi thông tin đến trình duyệt sau đó tạo ra một tệp văn bản trên máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng. Mỗi khi người dùng quay trở lại trang web đó, trình duyệt sẽ truy xuất và gửi tệp này cho máy chủ trang web.

  Đối với nghiên cứu theo dõi hành vi, chúng tôi sử dụng các cookie tùy chọn / ứng dụng phần mềm, nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý với các cookie / ứng dụng này.

  Cũng giống với phần lớn các cuộc khảo sát trực tuyến, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định một cách tự động và lưu trữ trong các tệp dữ liệu khảo sát. Thông tin này có thể bao gồm những thứ như địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (“ISP”); các trang tham chiếu thoát, hệ điều hành và dấu ngày/giờ.

  Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập một cách tự động này để phân tích các xu thế ví dụ như sử dụng trình duyệt và để quản trị trang web, ví dụ tối ưu hóa trải nghiệm khảo sát tùy thuộc vào loại trình duyệt của quý vị. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để kiểm tra liệu có nhiều lần tham gia trong khảo sát từ địa chỉ IP này và đồng thời bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi trước những hành vi gian lận.

  Lightspeed phân cookie thành 3 loại:

  • Phải sử dụng trang web Nhóm khảo sát
  • Chuyên về an ninh
  • Các cookie nghiên cứu về hành vi hoặc quảng cáo

  Để biết thêm thông tin, vui lòng đăng nhập và truy cập trang ưu tiên cookie của quý vị, nơi bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie của mình.

  Trong khi bạn sử dụng Internet, dấu vết thông tin điện tử được để lại ở mỗi trang web mà bạn truy cập. Thông tin này, đôi khi được gọi là ‘dữ liệu luồng nhấp’, có thể được thu thập lưu giữ bởi máy chủ của trang web. Dữ liệu luồng nhấp có thể cho chúng tôi biết về loại máy tính và phần mềm trình duyệt bạn sử dụng và địa chỉ của trang web mà từ đó bạn được kết nối với Trang web. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu luồng nhấp như là thông tin tổng hợp để xác định một cách ẩn danh các khách truy cập đã lưu lại bao lâu ở mỗi trang của trang web của chúng tôi, các khách đến thăm điều hướng như thế nào trong trang web và cách chúng tôi có thể tùy biến các trang web của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách đến thăm. Thông tin này sẽ được sử dụng để cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu luồng nhấp nào sẽ là ẩn danh và sẽ không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào một cách có chủ ý.

 6. Độ chính xác

  Chúng tôi có những biện pháp hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát chính xác, đầy đủ và cập nhật dựa trên thông tin mới nhất mà bạn và/hoặc khách hàng của chúng tôi cung cấp.

  Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ giúp chúng tôi đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật bằng việc trả lời bảng câu hỏi của chúng tôi một cách trung thực. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn thông báo với chúng tôi vè bất kỳ sự thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của quý vị.

 7. Dữ liệu về Trẻ em

  Lightspeed nhận thức được nhu cầu phải cung cấp sự bảo vệ quyền riêng tư hơn nữa đối với dữ liệu cá nhân thu thập được từ trẻ em. Chúng tôi không bao giờ mời một cách có ý thức trẻ em dưới tuổi pháp định đã được đặt ra bởi các cơ quan có thẩm quyền trong quốc gia mà bạn sống tham gia vào các nghiên cứu khảo sát mà không có sự cho phép của phụ huynh. Nếu việc tham gia trực tiếp của trẻ em dưới tuổi pháp định vào một dự án cụ thể là cần thiết và phù hợp, chúng tôi có những biện pháp để đảm bảo chúng tôi đã được phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép. Lightspeed sẽ cung cấp cho các phụ huynh và người giám hộ thông tin về chủ đề nghiên cứu về chủ đề khảo sát, về bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm nào mà có thể được thu thập từ trẻ em, cách dữ liệu này sẽ được sử dụng và liệu Lightspeed có chia sẻ thông tin này không và chia sẻ với ai.

  Trong khi trẻ em hoàn thành khảo sát trách nhiệm của phụ huynh và người giám hộ là phải giám sát các em..

 8. Dữ liệu Nhạy cảm

  Đôi khi, Lightspeed có thể thu thập dữ liệu cá nhân được xếp vào loại dữ liệu cá nhân “đặc biệt” . Các dữ liệu này bao gồm nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc đức tin, hoặc tư cách thành viên hiệp hội thương mại, dữ liệu gien, dữ liệu sinh trắc vì mục đích xác định danh tính độc nhất của một người tự nhiên, các dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của một người tự nhiên. Bạn có thể lựa chọn có cung cấp loại dữ liệu này cho chúng tôi hay không.

 9. Quyền của Cá nhân

  Để yêu cầu truy cập đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về quý vị, bạn cần phải gửi yêu cầu của mình bằng văn bản đến địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ bưu điện được hiển thị dưới đây trong mục “Cách thức Liên hệ với Chúng tôi”.

  Bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

  • Quyền nghĩ lại và rút lại thỏa thuận của quý vị
  • Quyền truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị
  • Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của quý vị
  • Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các hệ thống của chúng tôi, trừ khi chúng tôi có những lý do lợi ích chính đáng để tiếp tục xử lý thông tin này
  • Quyền di chuyển dữ liệu cá nhân của bạn (quyền di chuyển)
  • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.
  • Quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị

  Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các bên thứ ba mà chúng tôi đã chuyển dữ liệu cá nhân của bạn về bất kỳ sự thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện đối với yêu cầu của quý vị. Xin lưu ý rằng trong khi Lightspeed trao đổi thông tin với các bên thứ ba này, Lightspeed không chịu trách nhiệm đối với các hành động của các bên thứ ba này trong việc trả lời yêu cầu của quý vị. Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình do các bên thứ ba này lưu giữ và sửa chữa, chỉnh sửa hoặc xóa nếu không chính xác.

 10. Lưu giữ Dữ liệu

  Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được lưu giữ cho giai đoạn phù hợp đối với việc sử dụng đã định và hợp pháp. Lightspeed sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào bạn là thành viên Nhóm khảo sát. Trong trường hợp bạn hủy đăng ký từ Nhóm khảo sát, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu không quá 3 tháng sau khi bạn hủy đăng ký, trừ khi luật yêu cầu khác đi. Dữ liệu cá nhân không còn yêu cầu nữa sẽ được thải bỏ theo cách đảm bảo tính bảo mật của chúng không bị ảnh hưởng.

  Như là một phần của Kế hoạch Liên tục Kinh doanh của Công ty và theo yêu cầu của ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 và trong một số trường hợp bởi luật, các hệ thống điện tử của chúng tôi được sao lưu và lưu trữ. Các hồ sơ lưu trữ này được duy trì trong một giai đoạn xác định trong một môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt. Khi hết hạn, dữ liệu được xóa và bị phá hủy để đảm bảo dữ liệu bị xóa hoàn toàn.

 11. Thông báo Thay đổi Quan trọng

  Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung, hoặc loại bỏ các phần từ Chính sách Riêng tư này bất cứ lúc nào. Bạn cần đọc trang này thường xuyên để đảm bảo được cập nhật về bất kỳ sự thay đổi nào. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi đó. Những sự thay đổi không quan trọng đối vơi Chính sách Riêng tư này sẽ chỉ được thông báo thông qua trang web của Nhóm khảo sát. Việc truy cập liên tục của bạn vào trang web và các dịch vụ và trang web của Nhóm khảo sát sau những thay đổi này chứng tỏ một cách chắc chắn là bạn đồng ý những thay đổi này.

  Chúng tôi sẽ luôn hiển thị chính sách được cập nhật mới nhất trên trang web này.

  Cập nhật lần cuối: Ngày 19 tháng Năm năm 2018

 12. Cách thức Liên hệ với Chúng tôi

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại gì liên quan đến quyền riêng tư của bạn hoặc những thực hành về quyền riêng tư của Lightspeed, Cố vấn Chính và Chuyên viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi là Gillie Abbotts-Jones và bạn có thể liên hệ với Lightspeed:

  • bằng email tại địa chỉ privacy@lightspeedresearch.com
  • bằng đường bưu điện: Lightspeed, Privacy Office, 4 Millbank, Westminster, London SW1P 3JA, United Kingdom
 13. Những khiếu nại & Thông báo có tính Đặc thù Quốc gia

  Nếu bạn thấy rằng việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền hợp pháp để nộp khiếu nại cho một cơ quan có thẩm quyền giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Bạn cũng có thể làm như vậy ở một nước thành viên EU hoặc khu vực có thẩm quyền pháp lý nơi bạn thường trú, nơi làm việc hoặc nơi mà sự vi phạm được cho là xảy ra. Để tìm các chi tiết liên hệ của cơ quan có thẩm quyền giám sát ở quốc gia quý vị, vui lòng tham khảo trang chuyên mục của chúng tôi.