สมาชิกของเราพูดว่าอะไรบ้าง

ข่าวล่าสุด

ข้อตกลงของผู้ใช้

ทำไม GlobalTestMarket ใช้ คะแนนการตลาดแทนเงิน?

ผลการดำเนินการวิจัยของเรานั้น ได้รับมาจากทั่วโลก เราจึงกำหนดให้รางวัลเป็น คะแนนการตลาดเท่านั้น โดยที่คะแนนการตลาดมีค่าคงที่เมื่อเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ปรับปรุงเมื่อกุมภาพันธ์ 2555

Lightspeed รวมถึง GlobalTestMarket ของ Lightspeed มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ของคุณ

โปรดอ่านนโยบายต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางของเราในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่คุณใช้งานบริการต่างๆ ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดหมั่นตรวจดูนโยบายนี้เป็นระยะๆ

นอกเหนือจากแนวทางของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ด้านล่าง Lightspeed รวมถึง GlobalTestMarket ของ Lightspeed ต่างยึดมั่นในหลักการที่กำหนดไว้ในกรอบการทำงาน Safe Harbor (Safe Harbor Frameworks) ที่ก่อตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล ซึ่งได้ให้ไว้แก่ Lightspeed และ GlobalTestMarket แห่งสหภาพยุโรป และ/หรือ สวิตเซอร์แลนด์

ฉันต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลใดบ้างแก่ Lightspeed

Lightspeed เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ จากส่วนต่างๆ ของเครือข่ายเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจะถูกรวบรวมไว้เมื่อคุณลงทะเบียน ในระหว่างการลงทะเบียน Lightspeed จะขอชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลในครัวเรือน และความสนใจส่วนบุคคลของคุณ ยิ่งคุณเต็มใจที่จะให้ข้อมูลมากเท่าใด (และยิ่งข้อมูลมีความเที่ยงตรงมากเพียงใด) เราก็ยิ่งจะสามารถปรับแต่งบริการให้ตรงกับเงื่อนไขของคุณได้มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณลงทะเบียน คุณจะไม่สามารถปิดบังชื่อต่อ Lightspeed ได้อีกต่อไป โดยคุณจะได้รับหมายเลขบัญชีที่ใช้เพื่อเข้าถึงส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ที่มีการป้องกัน นอกจากนี้ หากคุณติดต่อกับ Lightspeed เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อนั้นไว้ ทุกครั้งที่ Lightspeed เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพยายามระบุลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้ในหน้าเว็บนั้น

คุกกี้คืออะไร และ Lightspeed ใช้งานคุกกี้อย่างไร

Lightspeed อาจใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณในบางกรณี โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอและการให้บริการที่กำหนดและปรับแต่งเฉพาะตัวได้ คุกกี้คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่เซิร์ฟเวอร์เว็บส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ บางพื้นที่ของ Lightspeed ที่ปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้คุณเข้าสู่ระบบหรือที่มีการกำหนดค่าเอง อาจกำหนดให้คุณยอมรับคุกกี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบหลายครั้งในหนึ่งวัน

ใครเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บเพื่อจุดประสงค์ใด

Lightspeed เก็บรวบรวมข้อมูลอันมีค่าซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของเรา เมื่อคุณอยู่ในไซต์ Lightspeed และได้รับการขอข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ Lightspeed เท่านั้น หากมิได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ หากข้อมูลถูกเก็บรวบรวมและ/หรือเก็บรักษาโดยบริษัทใดๆ ที่ไม่ใช่ Lightspeed คุณจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูล หากคุณไม่ต้องการให้มีการแบ่งปันข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้มีการถ่ายโอนนั้นโดยไม่ใช้งานบริการนั้นๆ การส่งเสริมการขายที่ดำเนินการใน Lightspeed อาจได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่ใช่ Lightspeed หรืออาจได้รับการสนับสนุนร่วมโดย Lightspeed และบริษัทอื่น ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในระหว่างการส่งเสริมการขายอาจถูกแบ่งปันกับผู้สนับสนุน ในกรณีที่จะมีการแบ่งปันข้อมูล คุณจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถตัดสินใจไม่เข้าร่วมในการส่งเสริมการขายได้ หากคุณไม่ต้องการจะแบ่งปันข้อมูลของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่า Lightspeed จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังคู่ค้า ซึ่งก็คือ Perks และบริษัทอื่นๆ ที่ดูแลโปรแกรมคะแนนและระบบการให้รางวัล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อสงสัย ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของคุณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ Perks หรือบุคคลที่สามใดๆ ในการจัดการโปรแกรมคะแนนและระบบให้รางวัลอย่างเหมาะสม

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงสภาพร่างกายหรือข้อมูลทางการแพทย์ เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญาความเชื่อ สมาชิกภาพในสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของบุคคล) จะได้รับการปฏิบัติอย่างระมัดระวังมากขึ้น หาก Lightspeed ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม หรือนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งแรก บริษัทจะขออนุญาตจากคุณอย่างชัดเจนก่อนที่จะมีการเปิดเผยนั้น

โปรดทราบว่าผู้โฆษณาของ Lightspeed หรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์ในไซต์ของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลเกี่ยวกับคุณ หลักปฏิบัติต่อข้อมูลโดยเว็บไซต์เหล่านั้นที่ลิงก์กับ Lightspeed จะไม่อยู่ภายใต้คำแถลงด้านความเป็นส่วนตัวนี้

Lightspeed แบ่งปันข้อมูลของฉันกับใครบ้าง

ตามกฎทั่วไป Lightspeed จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลของคุณ เว้นแต่เราได้รับอนุญาตจากคุณหรือในสถานการณ์พิเศษ เช่น เราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่ากฎหมายระบุให้เราเปิดเผยข้อมูลนั้น หรือในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง โปรดดูข้อตกลงการใช้บริการ หรือข้อตกลงการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการเพื่ออ่านข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อความต่อไปนี้จะอธิบายถึงบางกรณีที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ

คู่ค้าและผู้สนับสนุนทางธุรกิจ: Lightspeed อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อคู่ค้าหรือผู้สนับสนุนทางธุรกิจ แต่เราจะอธิบายถึงการดำเนินการให้คุณทราบเป็นการเฉพาะก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูล หากจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะเก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น

การส่งเสริมการขายหลายรายการจะเสนอโอกาสต่างๆ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุน ในการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องอนุญาตให้ Lightspeed ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้ผู้สนับสนุนเพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ ในหลายๆ กรณี จะมีการแบ่งปันเฉพาะที่อยู่อีเมลของคุณเท่านั้น หากจะมีการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สนับสนุน คุณจะได้รับแจ้งก่อนที่จะมีการถ่ายโอน

คุณอาจได้รับการเสนอโอกาสเป็นระยะๆ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลหรือข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบุคคลภายนอก หากคุณเลือกเข้าร่วมการรับข้อมูลจากบุคคลภายนอกเหล่านี้ Lightspeed จะแบ่งปัน (โดยได้รับอนุญาตจากคุณ) ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลของบุคคลภายนอกและข้อมูลรวม: ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ Lightspeed อาจจับคู่ข้อมูลของผู้ใช้กับข้อมูลของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ Lightspeed จะเปิดเผยสถิติผู้ใช้ที่เป็นยอดรวม (ตัวอย่างเช่น 45% ของผู้ใช้ของเราเป็นผู้หญิง) เพื่ออธิบายถึงบริการของเราต่อผู้ที่อาจมาเป็นคู่ค้า ผู้โฆษณา และบุคคลภายนอกอื่นๆ และเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย

อื่นๆ: นอกจากนี้ Lightspeed อาจเปิดเผยข้อมูลบัญชีในกรณีพิเศษเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นต่อการระบุตัว การติดต่อ หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่อาจละเมิดข้อตกลงการใช้บริการของ Lightspeed หรืออาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือรบกวน (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม) สิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Lightspeed, ผู้ใช้ Lightspeed รายอื่น หรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับอันตรายจากการดำเนินการดังกล่าว Lightspeed อาจเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีเมื่อเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่ากฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น และเพื่อการจัดการและจุดประสงค์อื่นที่เราเห็นว่าจำเป็นในการรักษา ให้บริการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ฉันมีทางเลือกใดบ้างเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเผยแพร่ข้อมูลของฉัน

เฉพาะ Lightspeed (หรือตัวแทนที่ดำเนินการในนามของ Lightspeed และอยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ) เท่านั้นที่จะส่งอีเมลถึงคุณโดยตรง และเฉพาะในกรณีที่คุณได้ระบุว่าคุณไม่ปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้ นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกต่างๆ เกี่ยวกับคุกกี้อีกด้วย การปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าของเบราว์เซอร์จะทำให้คุณสามารถเลือกยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ได้รับแจ้งเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้ หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ หากคุณต้องการเลือกไม่ยอมรับเฉพาะคุกกี้ของ Lightspeed โดเมน Lightspeed สำหรับอ้างอิงของคุณจะเป็น gmi-mr.com หรือ globaltestmarket.com หากคุณเลือกปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ของ Lightspeed คุณจะไม่สามารถใช้บริการ Lightspeed ที่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้

Lightspeed ไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลผู้ใช้แก่บุคคลใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อจะเก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูล หากจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอก และคุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้มีการถ่ายโอนข้อมูลได้เสมอ หากคุณไม่ต้องการจะอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้บริการนั้นๆ ได้

Lightspeed มีนโยบายอะไรบ้างในการอนุญาตให้ฉันอัปเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลของฉัน

สำหรับสมาชิกของ GlobalTestMarket ของ Lightspeed คุณสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชี GlobalTestMarket และโปรไฟล์ของ GlobalTestMarket ได้ทุกเมื่อโดยใช้ GlobalTestMarket ID และรหัสผ่าน หากคุณลืมรหัสผ่าน โปรดคลิกที่นี่ คุณสามารถลบหรือปิดการใช้งานบัญชี GlobalTestMarket ของคุณได้ คุณสามารถเลือกที่จะยุติสมาชิกภาพของคุณได้ทุกเมื่อโดยกรอกแบบฟอร์มนี้

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของ Lightspeed คุณสามารถติดต่อเรา หากคุณลืมข้อมูลล็อกอินหรือรหัสผ่านของคุณ นอกจากนี้ โปรดติดต่อเรา หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล

มีคำเตือนด้านความปลอดภัยใดบ้างที่จะช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของฉัน

ข้อมูลบัญชีของคุณ และโปรไฟล์ได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน ดังนั้น จึงมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ เราขอแนะนำว่าให้เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นอย่างดีและอย่าเปิดเผยให้ใครทราบ Lightspeed จะไม่ขอรหัสผ่านของคุณด้วยการโทรศัพท์ติดต่อหรือผ่านทางอีเมลที่คุณไม่ได้เรียกขอ และโปรดอย่าลืมลงชื่อออกจากบัญชี Lightspeed และปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจดหมายโต้ตอบของคุณ ในกรณีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่

ทุกครั้งที่ Lightspeed จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ Lightspeed จะทำตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ดังนั้น แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ Lightspeed ก็ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งถึงเราหรือที่ส่งจากผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ของเราได้ และคุณต้องใช้งานโดยยอมรับความเสี่ยงนั้น ทันทีที่เราได้รับข้อมูลที่คุณส่ง เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบของเรา

มีข้อมูลอื่นใดอีกบ้างที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของฉัน

โปรดระลึกไว้ว่า ทุกครั้งที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์โดยสมัครใจ ตัวอย่างเช่น ในกระดานข้อความ ทางอีเมล หรือในพื้นที่สนทนา ข้อมูลนั้นอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้งานโดยบุคคลอื่น กล่าวสั้นๆ ก็คือ หากคุณโพสต์ข้อความส่วนบุคคลทางออนไลน์ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ คุณอาจได้รับข้อความไม่พึงประสงค์จากบุคคลอื่น ประการสุดท้าย คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านและ/หรือข้อมูลบัญชีทั้งหมดของคุณให้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว โปรดใช้ความระมัดระวังและต้องรอบคอบทุกครั้งที่คุณออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเรา หากมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับคำแถลงนี้
หน้าแรก | ล็อกอิน | เข้าร่วมทีม | เกี่ยวกับเรา | ผังเว็บไซต์ | ความช่วยเหลือ/คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อเรา
© 2018 Lightspeed | นโยบายความเป็นส่วนตัวของ | ข้อตกลงของผู้ใช้ | เปลี่ยนภาษา | 22 เมษายน 2018