Sekretesspolicy

Uppdaterad februari 2012

Lightspeed, inklusive Lightspeed´s GlobalTestMarket, åtar sig att skydda din integritet online.

Var vänlig läs igenom följande policy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att behandlas när du till fullo använder dig av våra många erbjudanden. Denna policy kan förändras från tid till annan så kontrollera den regelbundet.

Som tillägg till riktlinjerna för sekretesspolicyn nedan, håller sig Lightspeed, inklusive GlobalTestMarket, till principerna som anges i Safe Harbor-ramverken som de etablerats av U.S. Department of Commerce med avseende på insamling, användning och bevarande av identifierbar personlig information som ges till Lightspeed och GlobalTestMarket från den Europeiska Unionen och/eller Schweiz.

Vilken personlig information samlar Lightspeed in från mig?

Lightspeed samlar in information på flera olika sätt från olika delar av vårt nätverk av webbplatser. En del personlig information samlas in när du registrerar dig. Under registreringen frågar Lightspeed om ditt namn, e-postadress, postkod, hushållsinformation och personliga instressen. Desto mer information du ger oss (och desto mer korrekt den är) desto bättre kommer vi att kunna skräddarsy din upplevelse. När du har registrerat dig är du inte längre anonym för Lightspeed -- du får ett kontonummer som du kommer att använda för att få tillgång till diverse skyddade områden av webbplatsen. Dessutom kan vi protokollföra din korrespondens med oss om du kontaktar Lightspeed. Närhelst Lightspeed samlar in personlig information gör vi en insats för att inkludera en länk till denna sekretesspolicy på den sidan.

Vad är cookies och hur använder Lightspeed dem?

Som en del av att erbjuda anpassningsbara och personliga tjänster kan Lightspeed använda cookies för att lagra och ibland spåra information om dig. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från en server och som lagras på din dators hårddisk. Vissa områden på Lightspeed där du måste logga in eller som är anpassningsbara kan kräva att du accepterar cookies. Detta gör att du kan undvika att behöva skriva in din inloggningsinformation flera gånger samma dag.

Vem samlar in information och för vilket syfte?

Lightspeed samlar in värdefull information som hjälper till att utveckla nya produkter och tjänster. När du är på en av Lightspeed´s webbplatser och blir tillfrågad om personlig information delar du bara med dig av den informationen till Lightspeed och ingen annan, om inte något annat anges specifikt. Om data samlas in och/eller bevaras av ett annat företag än Lightspeed kommer du att meddelas om detta innan data samlas in eller överförs. Om du inte vill att dina data ska delas ut kan du välja att inte tillåta överföringen genom att inte använda den specifika tjänsten.

Kampanjer som drivs på Lightspeed kan vara sponsrade av andra företag än Lightspeed eller kan vara samsponsrade av Lightspeed och andra företag. Viss eller all data som samlas in under en kampanj kan delas med sponsorn. Om data kommer att delas kommer du att meddelas innan den samlas in eller förs över. Du kan välja att inte delta i kampanjen om du inte vill att dina data ska delas ut.

Du bekräftar och accepterar att Lightspeed kan vidarebefordra din personliga information till sin samarbetspartner Perks och andra företag vilka administrerar poäng- och belöningssystemet. Det gäller information som namn och adress, samt all den information som krävs för att Perks eller någon annan tredje part ska kunna hantera poäng- och belöningsprogrammet.

All känslig information (d.v.s. personlig information som specificerar medicinska eller hälsotillstånd, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religös eller filosofisk trosuppfattning, fackmedlemskap, eller information som specificerar indivdens sexliv) kommer att behandlas med extra försiktighet. Om Lightspeed har för avsikt att avslöja sådan information för en tredje part eller använda den för ett annat syfte än för det som den ursprungligen samlades in för så ska du uttyckligen ombes att ge tillstånd för sådant avslöjande.

Du ska vara medveten om att Lightspeed´s annonsörer eller webbplatser som har länkar på vår webbplats kan samla in identifierbar personlig information om dig. Informationshanteringen på dessa webbplatser som är länkade till Lightspeed täcks inte av denna sekretesspolicy.

Med vilka delar Lightspeed min information?

Som en allmän regel kommer inte Lightspeed att avslöja någon av din identifierbara personliga information förutom när vi har ditt tillstånd eller under särskilda omständigheter så som när vi i god tro anser att lagen kräver det eller under omständigheterna som beskrivs nedan. Var vänlig se Användarvillkoren eller Användaravtalet för var och en av våra produkter och tjänster för mer detaljerad information om hur din personliga information kan delas. Följande beskriver några sätt som din infomration kan avslöjas på.

Affärspartners och sponsorer: Lightspeed kan avslöja din personliga information för affärspartners eller sponsorer men detta är specifikt beskrivet för dig innan data samlas in eller överförs. Om några personliga data om dig kommer att delas så kommer vi att meddela dig innan vi samlar in eller överför datan.

Många kampanjer erbjuder möjligheter att begära ytterligare information från sponsorerna. Genom att begära mer information ger du Lightspeed tillstånd att överföra din personliga information till sponsorerna så de kan fullfölja din begäran. På många ställen kommer endast din e-postadress att delas ut. Om ytterligare information kommer att delas med sponsorn kommer du att meddelas innan överföringen.

Från tid till annan kan du bli erbjuden möjligheten att få material eller särskilda erbjudanden från tredje parter. Om du väljer att ta emot information från dessa tredje parter kommer Lightspeed att (med ditt tillstånd) dela ditt namn och din e-postadress med dem.

Tredje parts data och sammanlagd data: Enligt konfidentialitetsavtal kan Lightspeed matcha användarinformation med tredje parts data. Dessutom avslöjar Lightspeed sammanlagd användarstatistik (t.ex. 45 % av användare är kvinnor) för att beskriva våra tjänster för möjliga partners, annonsörer och andra tredje parter och för andra lagliga syften.

Övrigt: Lightspeed kan även avslöja kontoinformation i särskilda fall när vi har orsak att tro det är nödvändigt att avslöja sådan information för att identifiera, kontakta eller vidta juridiska åtgärder mot någon som kan bryta mot Lightspeed´s Användaravtal eller kan orsaka skada eller göra intrång i (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) Lightspeed´s rättigheter eller egendom, andra Lightspeed-användare eller någon annan som kan bli skadad av sådana aktiviteter. Lightspeed kan avslöja eller tillgå kontoinformation när vi i god tro anser att lagen kräver detta och för administrativa och andra syften som vi anser nödvändiga för att underhålla, serva och förbättra våra produkter och tjänster.

Vilka är mina valmöjligheter när det gäller insamling och distribution av min information?

Endast Lightspeed (eller agenter som arbetar å Lightspeed´s vägnar enligt konfidentialitatsavtal) kommer att skicka dessa direktmail till dig och endast om du har markerat att du inte har något emot dessa erbjudanden.

Du har även valmöjligheter med avseende på cookies. Genom att ändra dina webbläsarpreferenser kan du välja att acceptera alla cookies, få meddelande när en cookie är inställd eller avvisa alla cookies. Om du skulle vilja välja bort endast Lightspeed´s cookies är den Lightspeed-domän hänvisas du antingen till gmi-mr.com eller globaltestmarket.com. Om du väljer att avvisa alla cookies eller välja bort att acceptera Lightspeed´s cookies kommer du inte att kunna använda de Lightspeed-tjänster som kräver registrering för att man ska få delta.

Lightspeed säljer eller hyr inte ut användarinformation till någon. Vi kommer att meddela dig när data samlas in eller överförs om dina data kommer att delas med en tredje part och du kommer alltid att ha valet att inte tillåta överföringen. Om du inte vill godkänna att dina data delas kan du välja att inte använda en specifik tjänst.

Vilken är Lightspeed´s policy om att låta mig uppdatera, korrigera eller radera min identifierbara personliga information?

För medlemmar av Lightspeed´s GlobalTestMarket, du kan redigera din GlobalTestMarket-kontoinformation och din GlobalTestMarket-profil när som helst genom att använda ditt GlobalTestMarket-ID och lösenord. Om du har glömt ditt lösenord, klicka här. Ditt GlobalTestMarket konto kan raderas eller avaktiveras. Du kan välja att säga upp ditt medlemskap när som helst genom att fylla i den här blanketten.

För användare av några av Lightspeed´s andra produkter och tjänster, ni kan kontakta oss om ni har glömt er inloggning eller ert lösenord. Kontakta oss även med alla frågor avseende tillgång till identifierbar personlig information.

Vilka säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av min identifierbara personliga information?

Din kontoinformation och profil är lösenordsskyddade så att du och endast du har tillgång till denna personliga informatiion.

Vi rekommenderar att du inte avslöjar ditt lösenord för någon. Lightspeed kommer aldrig att fråga dig om ditt lösenord under ett oombett telefonsamtal eller i ett oombett e-postmeddelande. Kom dessutom ihåg att logga ut från ditt Lightspeed-konto och stäng ner din webbläsare när du avslutat ditt arbete. Detta för att ingen annan ska få tillgång till din personliga information och korrespondens om du delar dator med någon annan eller använder en dator på en allmän plats som ett bibliotek eller ett internetcafé.

Närhelst Lightspeed hanterar personlig information så som det beskrivs ovan, oavsett var den förekommer, vidtar Lightspeed åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med det relevanta Användaravtalet och denna sekretesspolicy.

Tyvärr kan ingen dataöverföring via internet garanteras vara 100 % säker. Som ett resultat av detta, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, kan inte Lightspeed säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du för över till oss eller från våra onlineprodukter eller tjänster och du gör detta på egen risk. När vi får din överföring gör vi vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet i våra system.

Vad mer borde jag känna till om min integritet?

Var vänlig tänk på att när du frivilligt avslöjar personlig information online -- till exempel på anslagstavlor, via e-post eller på chatsidor -- att information kan samlas in och användas av andra. Kort sagt, om du lägger ut personlig information online är den tillgänglig för allmänheten och du kan få oönskade meddelanden från andra parter som svar. Slutligen är du ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord och/eller all kontoinformation hemlig. Var vänlig var försiktig och ansvarstagande närhelst du är online.

Ytterligare information

Var vänlig kontakta oss med alla frågor som gäller denna deklaration.