Co mówią nasi członkowie

Najnowsze wiadomości

Umowę użytkownika

Dlaczego GlobalTestMarket stosuje PunktyRynkowe zamiast walut?

Jako że nasze studia badawcze przeprowadzane są na całym świecie, denominujemy nasze nagrody wyłącznie w Punktach rynkowych, które mają stałą wartość względem dolara USA.

Polityka Prywatności

Aktualizowano w lutym 2012

LIGHTSPEED LLC, łącznie z należącym do firmy panelem GlobalTestMarket, przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników w sieci.

Prosimy użytkowników o zapoznanie się z poniższymi zasadami w celu zrozumienia, w jaki sposób będą przetwarzane ich dane osobowe w trakcie korzystania z naszych usług. Niniejsze zasady mogą co jakiś czas ulegać zmianie, dlatego prosimy o okresowe zapoznawanie się z ich treścią.

Oprócz niżej wymienionych zasad polityki prywatności, LIGHTSPEED LLC, łącznie z należącym do LIGHTSPEED LLC panelem GlobalTestMarket, przestrzega postanowień zawartych w dokumentach „Safe Harbor” opracowanych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych dostarczonych firmie LIGHTSPEED LLC oraz panelowi GlobalTestMarket z terenu Unii Europejskiej i/lub Szwajcarii.

Jakie dane osobowe użytkowników gromadzi LIGHTSPEED LLC?

LIGHTSPEED LLC gromadzi informacje na kilka sposobów z różnych miejsc w swojej sieci stron internetowych. Niektóre dane osobowe są gromadzone przy rejestracji użytkownika. W trakcie rejestracji LIGHTSPEED LLC prosi użytkownika o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego, informacji o gospodarstwie domowym i zainteresowaniach osobistych. Im więcej informacji udzieli użytkownik, jak również im bardziej dokładnych, tym lepiej jesteśmy w stanie dopasować nasze usługi do jego potrzeb. Po rejestracji użytkownik przestaje być osobą anonimową dla LIGHTSPEED LLC -- otrzymuje numer konta, z którego będzie korzystał, aby uzyskać dostęp do różnych chronionych obszarów na stronie. Ponadto, w razie kontaktowania się użytkownika z LIGHTSPEED LLC, możemy również prowadzić rejestr korespondencji. Wszędzie tam, gdzie LIGHTSPEED LLC gromadzi dane osobowe staramy się zamieszczać link do naszej Polityki Prywatności.

Co to są ciasteczka i w jaki sposób LIGHTSPEED LLC je wykorzystuje?

W ramach oferowania i dostarczania dostosowanych do potrzeb użytkownika i spersonalizowanych usług, LIGHTSPEED LLC może wykorzystywać ciasteczka do przechowywania i czasami również do śledzenia informacji o użytkowniku. Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez serwer WWW do wyszukiwarki użytkownika i zapisywane na twardym dysku po stronie użytkownika. Niektóre obszary LIGHTSPEED LLC, do których użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu lub te, które są dopasowywane do jego potrzeb, mogą wymagać od użytkownika zaakceptowania ciasteczek. Dzięki temu użytkownik nie musi podawać swoich danych do logowania kilka razy w ciągu dnia.

Kto gromadzi informacje i w jakim celu?

LIGHTSPEED LLC gromadzi cenne informacje, które pomagają firmie w pracy nad rozwojem nowych produktów i usług. Kiedy użytkownik znajduje się na stronie LIGHTSPEED LLC i jest proszony o podanie swoich danych osobowych, te informacje są udostępniane tylko firmie LIGHTSPEED LLC, o ile nie zostało wyraźnie stwierdzone inaczej. Jeśli dane są gromadzone i/lub przechowywane przez inną firmę niż LIGHTSPEED LLC, użytkownik zostanie o tym powiadomiony przed zgromadzeniem lub przekazaniem danych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na udostępnianie swoich danych, może uniemożliwić przekazanie danych nie korzystając z danej usługi.

Promocje, które są oferowane na stronie LIGHTSPEED LLC mogą być sponsorowane przez inne firmy niż LIGHTSPEED LLC lub mogą być sponsorowane wspólnie przez LIGHTSPEED LLC oraz inną firmę. W czasie promocji niektóre lub wszystkie dane mogą być udostępniane sponsorowi. Jeśli dane będą udostępniane, użytkownik zostanie o tym poinformowany przed zgromadzeniem lub przekazaniem danych. Użytkownik może zrezygnować z udziału w promocji, jeśli nie chce udostępniać swoich danych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że LIGHTSPEED LLC może przekazać dane osobowe użytkowników firmom partnerskim, jak np. Perks lub innym firmom partnerskim, które uczestniczą w naszym systemie nagradzania lub w programach przyznawiania punktów. Dla uniknięcia wątpliwości podajemy, że informacje takie mogą obejmować imię i nazwisko, adres oraz wszelkie inne informacje wymagane do prawidłowego administrowania systemu nagradzania i przyznawania punktów.

Wszystkie informacje wrażliwe (tj. informacje osobiste dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych lub informacje na temat życia seksualnego użytkownika) będą traktowane ze szczególną ostrożnością. Jeśli LIGHTSPEED LLC będzie zamierzało ujawnić wyżej wymienione informacje osobom trzecim lub wykorzystać je w celu innym od zamierzonego w momencie ich zgromadzenia, użytkownik zostanie wyraźnie poproszony o zgodę na ich ujawnienie.

Użytkownik powinien mieć świadomość, że reklamodawcy lub strony posiadające linki na naszej stronie mogą gromadzić dane osobowe użytkowników. Przetwarzanie informacji przez strony internetowe połączone z LIGHTSPEED LLC nie jest przedmiotem niniejszej polityki prywatności.

Komu LIGHTSPEED LLC udostępnia informacje na temat użytkowników?

Z zasady LIGHTSPEED LLC nie ujawnia żadnych danych osobowych swoich użytkowników poza przypadkami, gdy mamy na to zezwolenie użytkowników lub w wyjątkowych okolicznościach, gdy robimy to w przekonaniu, że tego wymaga prawo bądź w okolicznościach opisanych poniżej. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Użytkowania lub z Umowami Użytkownika dołączonymi do każdego z naszych produktów i usług w celu uzyskania szczegółowej informacji o tym, w jaki sposób mogą być udostępniane dane osobowe użytkowników. Poniżej opisujemy kilka możliwych sposobów ujawniania danych osobowych użytkowników.

Partnerzy biznesowi i sponsorzy: LIGHTSPEED LLC może ujawniać dane osobowe użytkowników swoim partnerom biznesowym lub sponsorom, ale użytkownik zostanie o tym wyraźnie poinformowany przed zgromadzeniem lub przekazaniem jego danych. Gdyby jakiekolwiek dane osobowe użytkownika miały być kiedykolwiek udostępnione, użytkownik zostanie o tym poinformowany przed ich zgromadzeniem lub przekazaniem.

Wiele promocji daje użytkownikom możliwość zwracania się do sponsorów z prośbą o dodatkowe informacje. Prosząc o więcej informacji, użytkownik zezwala LIGHTSPEED LLC na przekazanie jego danych osobowych do sponsora tak, aby ten mógł spełnić jego prośbę. W wielu przypadkach zostanie udostępniony jedynie adres e-mail użytkownika. W razie udostępnienia sponsorowi większej liczby informacji, użytkownik zostanie o tym poinformowany przed ich przekazaniem.

Co jakiś czas użytkownikowi może zostać zaproponowana możliwość otrzymywania materiałów lub ofert specjalnych od stron trzecich. Jeśli użytkownik zdecyduje się otrzymywać informacje od stron trzecich, LIGHTSPEED LLC (za zgodą użytkownika) udostępni im jego imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane stron trzecich i dane zbiorowe: Zgodnie z umowami o zachowaniu poufności, LIGHTSPEED LLC może kojarzyć informacje o użytkownikach z danymi stron trzecich. Ponadto LIGHTSPEED LLC ujawnia zbiorowe statystyki dotyczące użytkowników (na przykład, informacja o tym, że 45% użytkowników to kobiety) w celu scharakteryzowania naszych usług potencjalnym partnerom, reklamodawcom oraz innym stronom trzecim, jak również w innych zgodnych z prawem celach.

Inne: LIGHTSPEED LLC może również ujawniać informacje na temat konta użytkownika, a to w szczególnych przypadkach, gdy mamy podstawy, by sądzić, że ujawnienie informacji jest niezbędne do ustalenia tożsamości, skontaktowania się z lub wytoczenia procesu użytkownikowi, który może naruszać Warunki użytkowania określone przez LIGHTSPEED LLC lub może szkodzić albo ingerować (celowo lub nieumyślnie) w prawa lub własność LIGHTSPEED LLC, innych użytkowników LIGHTSPEED LLC lub jakiejkolwiek innej osoby, której takie działanie może przynieść szkodę. LIGHTSPEED LLC może ujawnić lub uzyskać dostęp do informacji o koncie użytkownika w przekonaniu, że tego wymaga prawo, jak również z powodów administracyjnych lub innych, które uważamy za niezbędne do utrzymania, sprawdzania i poprawiania jakości naszych produktów i usług.

Jaki wybór ma użytkownik w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji na jego temat?

Tylko LIGHTSPEED LLC (lub agenci pracujący w imieniu LIGHTSPEED LLC zgodnie z umowami o zachowaniu poufności) może wysyłać użytkownikom bezpośrednie oferty, a to jedynie w sytuacji, gdy użytkownik oświadczył, że nie sprzeciwia się otrzymywaniu tych ofert.

Użytkownik może również dokonać wyboru w odniesieniu do ciasteczek. Modyfikując ustawienia wyszukiwarki użytkownik może wybrać pomiędzy opcją akceptowania wszystkich ciasteczek, bycia powiadomionym o pojawieniu się ciasteczek lub odrzucania wszystkich ciasteczek. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić tylo ciasteczka LIGHTSPEED LLC, będzie mógł korzystać z domeny lightspeedLIGHTSPEED LLC.com lub globaltestmarket.com. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić wszystkie ciasteczka lub ciasteczka LIGHTSPEED LLC, nie będzie mógł korzystać z tych usług LIGHTSPEED LLC, które wymagają rejestracji.

LIGHTSPEED LLC nikomu nie sprzedaje i nie wypożycza informacji o użytkownikach. W trakcie gromadzenia danych użytkownik zostanie poinformowany, czy dane na jego temat będą udostępniane stronom trzecim i zawsze może odmówić zgody na ich transfer. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane były udostępniane, może zrezygnować z danej usługi.

Jaka jest polityka LIGHTSPEED LLC w zakresie aktualizacji, poprawiania lub usuwania danych osobowych przez użytkowników?

Członkowie panelu GlobalTestMarket należącego do LIGHTSPEED LLC mogą edytować informacje o swoim koncie w panelu GlobalTestMarket oraz w swoim Profilu w panelu GlobalTestMarket w każdym momencie po zalogowaniu przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła przypisanego do GlobalTestMarket. W przypadku zapomnienia hasła, prosimy kliknąć tutaj. Konto użytkownika w panelu GlobalTestMarket może zostać usunięte lub zablokowane. Użytkownik może zakończyć swoje członkostwo w panelu w dowolnym momencie wypełniając ten formularz.

Użytkownicy pozostałych produktów i usług oferowanych przez LIGHTSPEED LLC w przypadku zapomnienia nazwy użytkownika lub hasła mogą się z nami skontaktować tutaj W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dostępu do informacji osobistych prosimy o kontakt.

Jakie środki bezpieczeństwa zostały powzięte, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie informacji o użytkowniku?

Informacje o koncie użytkownika oraz Profil użytkownika są chronione hasłem, więc tylko użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych.

Zalecamy użytkownikom, aby nikomu nie ujawniali swojego hasła. LIGHTSPEED LLC nigdy nie prosi swoich użytkowników o podanie hasła drogą telefoniczną lub mailową. Użytkownik powinien również pamiętać o wylogowaniu się z konta i zamknięciu wyszukiwarki po skończeniu pracy. Pozwoli to zapewnić, że inni nie będą mieli dostępu do informacji osobistych i korespondencji użytkownika w sytuacji, gdy z komputera korzystają inne osoby lub gdy użytkownik korzysta z komputera publicznego, np. w bibliotece lub kawiarni internetowej.

W trakcie przetwarzania informacji osobistych, niezależnie od tego, w którym miejscu, LIGHTSPEED LLC zawsze podejmuje niezbędne kroki, aby zapewnić, że informacje o użytkownikach są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z odpowiednimi Warunkami Użytkowania oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Niestety w Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do oraz z naszych witryn i wszelkie transmisje danych odbywają się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu danych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów.

Co jeszcze powinien wiedzieć użytkownik o swojej prywatności?

Użytkownik powinien wiedzieć, że za każdym razem, gdy dobrowolnie ujawnia swoje dane osobowe w sieci, na przykład na tablicach, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych, informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych. Krótko mówiąc, jeśli zamieszczone przez użytkownika informacje są ogólnodostępne w sieci, może on otrzymywać niechciane wiadomości od innych stron. Ostatecznie użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł i/lub informacji o koncie. Użytkownik powinien zachować ostrożność i odpowiedzialność za każdym razem, gdy znajduje się w sieci.

Informacje dodatkowe

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności prosimy o kontakt.
Strona główna | Login | Przyłącz się do panelu | O nas | Mapa serwisu | Pomoc/FAQ | Kontakt z nami
© 2018 Lightspeed | Polityka prywatności | Umowę użytkownika | Zmień język | 25 luty 2018