Vennligst fortell oss om vi kan bruke tredjeparts informasjonskapsler for markedsføringsoptimalisering, slik at vi kan påminne deg om våre fremtidige paneltilbud dersom du ikke registrerer deg i dag.

Vi bruker nettsideinformasjonskapsler og lignende teknologier for å sikre at vi gir deg en best mulig opplevelse på våre nettsider (inkludert de som er optimalisert for mobile enheter). Disse informasjonskapslene og lignende teknologier er til hjelp ved håndtering av påloggingsøkter, de forteller oss hvilke deler av våre nettsider folk har besøkt og de forbedrer hastigheten/sikkerheten på våre nettsider.

Help Center (EN)

Retningslinjer for personvern

Lightspeed retningslinjer for personvern mai 2018 – Lightspeed-paneler (alle territorier og paneler UNNTATT Australia, inkludert kunde- og HCP-paneler)

 1. Introduksjon

  Disse retningslinjene for personvern beskriver forpliktelsen til Lightspeed Research Limited, 4 Millbank, Westminster, London, SW1P 3JA, UK ("Lightspeed"), et selskap i Kantar-gruppen ("Kantar"), knyttet til personvernet til panelmedlemmene deres (“Panellister”, “Panelliste”), og styrer Panellistenes rettigheter angående personvern og databeskyttelse.

  Disse retningslinjene for personvern gjelder for Lightspeed-panelene kjent som MySurvey, GlobalTestMarket, LifePoints og All Global Circle, i denne personvernerklæringen samlet kalt Lightspeed-paneler (“panelene”). Panellister er medlemmer av paneler, drevet av Lightspeed og som Lightspeed er dataansvarlig for. Det er helt frivilling å delta i våre paneler, undersøkelser og forskningsaktiviteter. Ved å registrere deg på panelene og å samtykke i disse vilkårene, bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene i denne personvernerklæringen. Vi ber deg om å lese disse retningslinjene for personvern grundig.

  I denne personvernerklæringen betyr “personopplysninger” all informasjon relatert til identifiserte eller identifiserbare levende personer.

 2. Lovlig innsamling og bruk av data

  Lightspeed samler inn informasjon på en rekke måter fra forskjellige deler av nettsidene våre, mobilapplikasjonen våre og andre Panelliste-aktiviteter, slik som sosiale medier, applikasjoner og undersøkelser. Eksempler på disse aktivitetene er forklart under og omfatter:

  Registrering: enkelte personopplysninger hentes inn når du registrerer deg, slik som navn, e-postadresse, adresse, den mobile enhetens ID.

  Panelundersøkelser eller forskningsaktiviteter: personopplysninger kan også hentes inn fra deg når du deltar i en undersøkelse eller i en forskningsaktivitet foreslått av panelene, slik som bruk av en spesifikk app, passive sporing eller sosial sporing.

  Kontopreferanser: du kan velge om du vil dele mobilnummeret ditt eller den sosiale nettverks-ID-en/kontoen din med oss eller du kan oppgi andre personopplysninger når du setter opp kontoen eller på et senere tidspunkt.

  Kort sagt (vi gir flere detaljer under), er hovedformålet som vi bruker personopplysningene dine til å:

  • Ta kontakt med deg for undersøkelser via e-post, gjennom mobilvarsler eller tekster eller noen andre foreslåtte kommunikasjonsmuligheter
  • Informere deg om oppdateringer for våre paneltjenester, nye funksjoner og detaljer som er relevante for deg gjennom panelkommunikasjoner
  • Velge deg for fremtidige undersøkelser
  • Inkludere deg i våre premietrekninger
  • Hjelpe deg når du kontakter supportteamet vårt
  • Belønne deg med utlovte incentiver
  • Beskytte Lightspeed mot svindel
  • Hindre at samme enkeltpersoner svarer på undersøkelsene våre flere ganger (i tråd med våre betingelser)
  • Oppdatere, utvide og rense panelmedlemmenes data for å bedre buken av data, slik at det blir lettere for oss å velge deg for undersøkelser

  Herunder gir vi mer detaljert informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene. Vi er også i følge loven forpliktet til å forklare det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene. Dette juridiske grunnlaget er nevnt under og kan være forskjellig i hvert enkelt brukstilfelle:

  • Vi har ditt samtykke i å bruke personopplysningene
  • Vi trenger å bruke personopplysningene for å kunne gjennomføre en kontrakt med deg
  • Vi må behandle personopplysningene for å oppfylle juridiske forpliktelser
  • Vi må behandle personopplysningene for å kunne beskytte dine eller andres grunnleggende interesser
  • Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som er av offentlig interesse eller
  • Bruken av personopplysningene er nødvendig for våre (eller kundene våres) legitime interesser (i så fall forklarer vi hva disse interessene består i).

  Vi vil aldri gi en uriktig fremstilling av oss selv eller hva vi driver med. Hvis du mottar en e-post som handler om deg, og som gir seg ut for å være fra oss, bør du gi oss beskjed om dette som vist under i ‘Hvordan kontakte oss’.

  Situasjon Formål Innhentede/brukte data
  Markedsundersøkelser Å få kjennskap til din oppfatning om forskjellige produkter og tjenester eller å forstå din oppførsel i forskjellige situasjoner Identifikator, kontaktdetaljer, e-postadresse, stemme, bilde, oppfatning.
  Vitenskapelig forskning for akademika, offentlige helseorganisasjoner eller forskningsråd Inkludert, men ikke begrenset til, kliniske studier, HEOR (health economics and outcomes research), NIS (non-interventional studies), RWR (real world research), observasjonsundersøkelser, epidemiologisk forskning Identifikatorer, kontaktdetaljer, e-postadresser, helsedata, f.eks. sykdom, helsestatus, diagnose, behandlingsplan, uoppfylte behov
  Vitenskapelig forskning for kommersielle selskaper og veldedige forskningsorganisasjoner Inkludert, men ikke begrenset til kliniske studier, forskning angående helseøkonomi og resultater (HEOR), ikke inngripende studier (NIS), studier i den reelle verden (RWR), observasjonsstudier, epidemiologiske studier. Identifikator, kontaktdetaljer, e-postadresse, helsedata, f.eks. sykdom, helsestatus, diagnose, behandlingsplan, uoppfylte behov
  Sikkerhetsovervåking (Farmakologisk kontroll og rapportering av bivirkninger) Rapportere om bivirkninger til kompetente myndigheter under studiene våre. Identifikator, kontaktdetaljer, e-postadresse, sykdom, behandling, benyttet produkt og bivirkninger.
  Offentliggjøring Å dele eller røpe data som følge av juridiske eller andre stevninger, arrestordre, andre ordre eller som følge av lignende juridiske eller regulatoriske krav, vil vi gi slik informasjon til rette myndighet. Identifikator, navn, kontaktdetaljer, e-postadresse, mottatt incentiv
  Beskyttelse mot svindel Beskyttelse av våre forretningsinteresser mot svindelaktig oppførsel som ikke er i samsvar med våre betingelser IP-adresse, spesifikasjoner for nettleser og enhet, post-adresse, e-postadresser offisielt identifikasjonsnummer (f.eks. ME-nummer)
  Unik deltakelse i undersøkelser Forebygging av at samme enkeltperson kan svare på samme undersøkelse flere ganger, i tråd med vilkårene våre IP-adresse, nettleserspesifikasjoner, enhetsspesifikasjoner
  Spore svarende til returnerende respondenter (prosjekter med spesiell utforming) Når du deltar i undersøkelsene våre bruker vi vanligvis en midlertidig ID som gjør svarene dine i undersøkelsen anonyme overfor kundene våre. Men noen av kundene våre har en spesiell undersøkelsesutforming fordi de trenger å forstå hvordan meningene dine har utviklet seg over tid. For denne spesifikke prosjekttypen som vi kaller "sporings"-prosjekter vil vi bruke vedvarende ID-er og det vil vi gjøre deg oppmerksom på i starten av hver av disse undersøkelsene. Dine svar i undersøkelsene anses som personopplysninger, og du vil ha rett til å få adgang til dem. Slike prosjekter vil inneholde et varsel på den aller første siden av undersøkelsen, slik at du kan identifisere dem og bestemme deg for om du vil delta eller ikke. Vedvarende unik prosjektspesifikk identifikator
  Datamatching og utvidelse Vi utvider dataene vi har lagret om deg ved matche personopplysningene dine med tredjeparter. Dette hjelper oss å forbedre panelprofilen din og garantere at vi velger undersøkelser som er relevante for deg.

  Vi bruker matchingtjenester (dvs. tredjeparter som er spesialiserte innen datastyring) for å innhente ytterligere informasjon om deg fra offentlige og private datakilder (slik som sosiale nettverk, forhandlere og abonnementstjenester der du har en konto) eller til å bruke personopplysningene dine som en hjelp til å utvikle ekstra eller nye typer anonyme datasett (dvs. samle dine aggregerte data med data fra andre forbrukere for å skape et nytt livsstilssegment). Matching-tjenesten (partneren vår) sitter på personopplysningene som vi deler i en kort periode, og bruker dem til å sette sammen den ekstra informasjonen, og returnerer deretter den kombinerte informasjonen til oss. Partnere er kontraktsmessig forpliktet til å slette data vi deler med dem og de er ikke autorisert til å bruke dem på noen annen måte enn til det spesifikke formålet.
  Vedvarende unik identifikator, kontaktdetaljer, e-postadresse, logg inn på sosiale medier, informasjonskapsler, ID til mobil enhet, offisielt identifikasjonsnummer (f.eks. ME-nummer)
  Målrettet annonsering og informasjon om mediakjøp Vi bruker personopplysningene dine til å hjelpe kundene og forhandlerne våre i å forbedre sine data ved å bruke lookalike modelleringsteknikker.

  Takket være din deltakelse i våre undersøkelser og dine profildata, kan vi hjelpe kundene våre med å forbedre sin målrettede annonsering, og til å lage bedre modeller for nettannonsering, gjennom lookalike-modellering eller lignende forskningsmetoder. Vi vil bruke personopplysningene vi henter inn fra deg gjennom profilbygging, deltakelse i forskningsundersøkelse eller datamatching til å matches med tredjeparter og plattformer (partnerne våre).

  Vi vil inkludere kontraktsmessige tiltak for å garantere at du ikke automatisk blir et mål for kommersielle formål som følge av at dine data blir brukt til å opprette et lookalike-publikum, og at partnerne våre ikke kan bruke personopplysningene dine til noe annet formål.
  Vedvarende unik identifikator, kontaktdetaljer, e-postadresse, logg inn på sosiale medier, informasjonskapsler, IP-adresse, ID til mobil enhet, offisielt identifikasjonsnummer (f.eks. ME-nummer)
  Eksponering for annonser og måling I tillegg til informasjonskapselbasert matching (som du kan kontrollere og gi samtykke til via din panelkonto), vil vi bruke personopplysningene du gir oss, slik som e-postadresse, i en direkte matchingprosess med tredjepartner (våre kunder og partnere), for å avgjøre om du er en bruker av den aktuelle tjenesten (for eksempel sosiale nettverk, nettsider, mobilapplikasjoner) for markedsførings- og forskningsformål. Vi vil identifisere hvilke annonser du har blitt eksponert for på disse nettsidene og plattformene, og måle hvordan holdninger til merker eller tilbakekalling av merker har hatt innvirkning på salget. Tredjeparter som vi arbeider med har ikke lov til å bruke dataene til noen andre formål. Vedvarende unik identifikator, kontaktdetaljer, e-postadresse, logg inn på sosiale medier, informasjonskapsler, IP-adresse, ID til mobil enhet, offisielt identifikasjonsnummer (f.eks. ME-nummer)

  Våre tredjeparts partnere er kontraktsmessig bundet til å oppbevare all informasjon de henter inn og gir til oss, eller som vi samler inn og gir til dem, konfidensielt, og de må beskytte disse dataene med sikkerhetsstander og praksis som er tilsvarende våre egne.

 3. Hvor vi lagrer dine personopplysninger

  For personopplysninger som er underlagt GDPR og som overføres til et land eller territorium utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), vil vi ta nødvendige forholdsregler for å garantere at denne overføringen skjer på en lovlig og sikker måte i samsvar med EUs datavernlover. For data som ikke er underlagt GDPR vil Lightspeed overholde seg strengt til eventuelle andre datavernlover.

  Lightspeeds datalagringsservere befinner seg i Europa og i USA og styres av tredjeparts serviceleverandører i skyen.

  Vi treffer egnede teknologiske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte personopplysningene dine, både under overføring og etter at vi har mottatt dem. Våre sikkerhetsprosedyrer er i samsvar med gjeldende aksepterte standarder som brukes til å beskytte personopplysninger.

  Våre ansatte er kontraktsmessig forpliktet til å følge våre bestemmelser og våre prosedyrer angående konfidensialitet, sikkerhet og personvern.

  Din kontoinformasjon og dine personlige data er passordbeskyttet slik at bare du har adgang til informasjonen din. For å holde personopplysningene dine trygge anbefaler vi at du aldri røper passordet ditt til noen. Lightspeed vil aldri be deg om passordet ditt i en uoppfordret telefonsamtale eller i en uoppfordret e-post. Husk også alltid å logge deg av din panelkonto og lukke nettleservinduet ditt når du er ferdig med å besøke nettsiden vår. Dette er for å garantere at ingen andre kan få adgang til personopplysningene dine og din korrespondanse hvis du deler datamaskin med noen andre eller hvis du bruker en datamaskin på et offentlig sted, slik som et bibliotek eller en internettkafé. Pass på å endre passordet ditt regelmessig.

 4. Konfidensialitet og industrikrav

  I alle tilfeller der Lightspeed håndterer personopplysninger som beskrevet over, uavhengig av hvor dette skjer, treffer Lightspeed tiltak for å sørge for at opplysningene dine behandles trygt og i samsvar med denne personvernerklæringen. Dessverre kan det ikke garanteres at data som overføres, er 100 % sikker. Som et resultat av dette kan ikke Lightspeed, selv om vi streber etter å beskytte personopplysningene dine, garantere sikkerheten av noe informasjon du sender til oss eller som framkommer via våre produkter og tjenester online, og du gjør dette på egen risiko. Når vi mottar overføringen din, vil vi treffe alle nødvendige tiltak for å garantere at systemene våre er sikre.

  Til syvende og sist er du eneansvarlig for å holde passordene dine og/eller eventuell annen kontoinformasjon hemmelig. Vær alltid forsiktig og ansvarlig når du er på nett.

  Vi slutter oss også til standarder og industrikrav, inkludert

  • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
  • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
  • ARF
  • DGOF
  • Market Research Society (UK)
  • AMSRS
  • Insights Association
  • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
  • Baqmar
  • Jmra
  • Kora
  • Moa
  • Mria-Arim
  • MRS Singapore
  • MRS New Zealand
  • Women in Research
  • 4American Marketing Association (AMA)
  • Italian Society for Opinion and Market Research (ASSIRM)
  • Intellus Worldwide
 5. Avsløring av informasjonskapsler

  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen eller den mobile enheten din av en nettside som tildeler dem en numerisk bruker-ID og lagrer noe informasjon om din navigering på nettet. De brukes til å hjelpe brukere å navigere effektivt på nettsider og til å foreta enkelte funksjoner. Nettsiden sender informasjon til nettleseren som deretter oppretter en tekstfil på brukerens datamaskin eller mobile enhet. Hver gang brukeren går tilbake til den samme nettsiden, henter nettleseren denne filen og sender den til nettsidens server.

  For forskning som sporer opptreden bruker vi ekstra informasjonskapsler/programvareapplikasjoner, men bare hvis du har gitt samtykke til bruken av disse informasjonskapslene/applikasjonene.

  Som tilfelle for de fleste nettundersøkelser samler vi inn en del informasjon automatisk og lagrer den i undersøkelsesdatafiler. Denne informasjonen kan inneholde elementer som Internet Protocol-adresser (IP-adresse), nettlesertype, Internet service provider (“ISP”); refererende/utgangssider, operativsystemer, og dato/klokkeslett.

  Vi bruker denne automatisk innhentede informasjonen til å analysere trender slik som nettleserbruk, og til å administrere nettsidene, dvs, til å optimere undersøkelsesopplevelsen på bakgrunn av din nettlesertype. Vi kan også inkludere IP-adressen din for å sjekke om det har vært flere deltakelser i undersøkelsen fra denne IP-adressen og også for å beskytte forretningene våre mot svindel.

  Lightspeed deler informasjonskapsler inn i tre kategorier:

  • Nødvendige for å bruke panel-nettsidene
  • Sikkerhetsspesifikke
  • Informasjonskapsler for informasjon om opptreden eller annonsering

  For mer informasjon kan du logge inn og gå inn på siden for informasjonskapselpreferanser, der du kan justere dine innstillinger for bruken av informasjonskapsler.

  Når du bruker Internett, etterlater du deg et spor med elektronisk informasjon på hver av nettstedene du besøker. Denne informasjonen, som noen ganger blir kalt "clickstream data", kan samles inn og lagres av serveren til et nettsted. Clickstream data kan fortelle oss typen datamaskin og nettleserprogramvare du bruker, og adressen til nettstedet som lenket deg til vårt nettsted. Vi kan hente inn og bruke clickstream data som aggregert informasjon til anonymt å avdekke hvor lang tid brukere i gjennomsnitt bruker på hver av sidene å på nettstedet vårt, hvordan besøkere navigerer på nettstedet og hvordan vi kan skreddersy nettsidene våre for å bedre imøtekomme de besøkendes behov. Denne informasjonen brukes til å bedre nettstedene og tjenestene våre. All eventuell innhenting av clickstream data vil være anonym og vil ikke med hensikt inneholde noen personopplysninger.

 6. Nøyaktighet

  Vi treffer nødvendige tiltak for å holde de av personopplysningene dine som vi innehar eller kontrollerer nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, på bakgrunn av den siste informasjonen du og/eller kunden vår har gitt oss.

  Vi stoler på at du hjelper oss med å holde personopplysningene dine korrekte, komplette og oppdaterte ved å svare ærlig på spørsmålene. Du er ansvarlig for å varsle oss om eventuelle endringer i personopplysningene dine.

 7. Barns personopplysninger

  Lightspeed anerkjenner behovet for å tilby ekstra personbeskyttelse når det kommer til personopplysninger hentet inn fra barn. Vi vil aldri bevisst invitere barn under myndighetsalderen i landet der du bor til å delta i undersøkelser uten foreldrenes tillatelse. Hvis det skulle være nødvendig og passende for et bestemt prosjekt å involvere barn under myndighetsalder direkte, vil vi treffe tiltak for å garantere at de har fått tillatelse til dette fra foreldrene eller fra juridisk verge. Lightspeed vil gi foreldre og verger informasjon om emnet for undersøkelsen, om eventuell personlig eller sensitiv informasjon som vil kunne hentes inn fra barna, måten denne informasjonen vil bli brukt på og om og i tilfelle med hvem Lightspeed vil kunne dele slik informasjon.

  Når et barn svarer på en undersøkelse er det foreldrene eller en verges ansvar å følge med på dem.

 8. Sensitive data

  Fra tid til annen kan Lightspeed samle inn personopplysninger som er klassifisert som “spesialkategori”. Dette inkluderer rase eller etnisk opprinnelse, politiske tilhørighet religiøs eller filosofisk tro, eller medlemskap i fagforening, genetisk data, biometrisk data for å identifisere en naturlig person, data om helse eller data om en naturlig persons sexliv eller seksuelle orientering. Du kan velge om du vil opplyse slike data til oss eller ikke.

 9. Enkeltpersoners rettigheter

  For å be om adgang til personopplysningene vi innehar om deg, må du sende en skriftlig forespørsel til e-postadressen eller postadressen vist under i “Hvordan kontakte oss”.

  Du har følgende rettigheter knyttet til personopplysningene dine:

  • Retten til å skifte mening og trekke tilbake samtykket ditt
  • Retten til å få adgang til personopplysningene dine
  • Retten til å korrigere personopplysningene dine
  • Retten til å slette personopplysningene dine fra våre systemer, med mindre vi har legitime årsaker til å fortsette å holde på informasjonen
  • Retten til at personopplysningene dine skal være bærbare (bærbarhetsrett)
  • Retten til å begrense bruken av personopplysningene dine
  • Retten til å motsette deg bruken av personopplysningene dine

  Vi vil også varsle tredjeparter som vi har overført personopplysningene dine til om eventuelle endringer vi gjør på din forespørsel. Vær oppmerksom på at om Lightspeed kommuniserer endringer til disse tredjepartene er ikke Lightspeed ansvarlig for de tiltakene disse tredjepartene setter i verk for å imøtekomme din forespørsel. Du har rett til å få adgang til personopplysningene dine som innehas av disse tredjepartene, og korrigere, endre eller slette dem der de måtte være feilaktige.

 10. Datalagring og oppbevaring

  Personopplysninger vil kun oppbevares i et tidsrom som er passende for formålet og for legitim bruk. Lightspeed vil sitte på personopplysningene dine så lenge du er medlem av panelene. I tilfelle du melder deg ut fra panelene, vil vi ikke sitte på data i lenger enn tre måneder etter at du melder deg ut, men mindre dette er påkrevd av loven. Personopplysninger som ikke lenger behøves, vil bli slettet på en måte som garanteres at deres konfidensielle natur ikke settes i fare.

  Som en del av selskapets plan for forretningskontinuitet og som påkrevd av ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 og i enkelte tilfeller av loven, blir våre elektroniske systemer sikkerhetskopiert og arkivert. Disse arkivene bevares for en definert tidsperiode i et strengt kontrollert miljø. Når tiden er over blir dataene slettet og ødelagt for å garantere at de er fullstendig fjernet.

 11. Varsel om materialendring

  Vi forbeholder oss retten til å nå som helst endre, legge til eller fjerne deler av denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du leser denne siden regelmessig for å forsikre deg om at du er oppdatert på eventuelle endringer. Men i alle tilfelle, hvis det blir gjort noen endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg om denne endringen. Ikke-materielle endringer i denne personvernerklæringen vil kun bli varslet via panelene nettsider. Ved å fortsette å bruke panelenes nettsider og tjenester etter at slike endringer er gjort, viser du at du godtar slike endringer.

  Vi vil alltid vise den mest oppdaterte personvernerklæringen på denne nettsiden.

  Sist oppdatert 19. mai 2018

 12. Hvordan kontakte oss

  Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet til ditt personvern eller til Lightspeeds personvernpraksis er vår personvernansvarlig Gillie Abbotts-Jones og du kan du kontakte Lightspeed:

 13. Klager og landsspesifikk avsløring

  Hvis du anser at vår behandling av personopplysningene dine er i strid med personvernlovgivningen, har du juridisk rett til å rette en klage til overvåkende myndighet som er ansvarlig for datavern. Du kan gjøre det i det EU-landet eller den jurisdiksjonen der du på bor, på arbeidsstedet ditt, eller på stedet der den antatte overtredelsen skal ha skjedd. Du finner kontaktdetaljene til overvåkende organ i landet ditt på en egen side.