Privacybeleid

Geactualiseerd in februari 2012

Lightspeed, met inbegrip van Lightspeed's GlobalTestMarket, verbindt zich ertoe uw online-privacy te beschermen.

In de volgende beleidsnota wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld als u uitgebreid gebruik maakt van onze talrijke mogelijkheden. Dit beleid kan nu en dan worden aangepast; kom het dus af en toe controleren.

In aanvulling op de richtlijnen van het privacybeleid houdt Lightspeed, met inbegrip van Lightspeed's GlobalTestmarket, aan de principes die uiteengezet zijn in de Safe Harbor raamwerken zoals vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot de verzameling, het gebruik en behoud van persoonlijke identificeerbare informatie die verstrekt werd aan Lightspeed en GlobalTestMarket van de Europese Unie en/of Zwitserland.

Welke persoonlijke identificeerbare gegevens verzamelt Lightspeed over mij?

Lightspeed verzamelt gegevens op verschillende manieren vanaf verschillende onderdelen van ons netwerk van websites. Sommige persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u registreert. Tijdens de registratie vraagt Lightspeed u naar uw naam, e-mailadres, postcode, gezinssituatie en persoonlijke interesses. Hoe meer informatie u geeft (en hoe nauwkeuriger deze is), hoe beter wij uw ervaring kunnen aanpassen. Zodra u zich hebt geregistreerd, bent u niet meer anoniem bij Lightspeed. U krijgt een accountnummer dat u zult gebruiken om toegang te krijgen tot de verschillende beveiligde gebieden van de site. Ook als u contact opneemt met Lightspeed, kunnen wij de gegevens van deze correspondentie bijhouden. Telkens wanneer Lightspeed persoonlijke informatie verzamelt, proberen wij op die pagina een koppeling naar dit Privacybeleid te voorzien.

Wat zijn cookies en hoe worden ze door Lightspeed gebruikt?

Als onderdeel van het aanbieden van aanpasbare en op maat gemaakte diensten kan Lightspeed cookies gebruiken om informatie over u op te slaan en soms te traceren. Een cookie bestaat uit een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. In sommige gedeelten van Lightspeed, waar u moet inloggen of die aanpasbaar zijn, kan het zijn dat u cookies moet accepteren. U hoeft dan niet meerdere keren per dag uw log-ingegevens in te voeren.

Wie verzamelt er gegegevens en voor welk doel?

Lightspeed verzamelt waardevolle gegevens die helpen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Wanneer u op de Lightspeed website bent en om persoonlijke gegevens gevraagd wordt, dan deelt u deze informatie alleen met Lightspeed, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Mocht de gegevens verzameld dan wel beheerd worden door een ander bedrijf dan Lightspeed, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht voordat uw informatie verzameld dan wel overgedragen wordt. Mocht u niet willen dat uw gegevens gedeeld worden, dan kunt u ervoor kiezen de desbetreffende dienst niet te gebruiken.

Acties die uitgevoerd worden middels het Lightspeed platform kunnen gesponsord worden door andere bedrijven dan Lightspeed of ge-co-sponsord worden door Lightspeed én een ander bedrijf. Enkele of alle gegevens verzameld gedurende deze actie kunnen gedeeld worden met de sponsor. Mochten de gegevens gedeeld worden, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht voordat uw informatie verzameld dan wel overgedragen wordt. Mocht u niet willen dat uw gegevens gedeeld worden, dan kun u ervoor kiezen niet aan de desbetreffende actie deel te nemen.

U erkent en aanvaardt dat Lightspeed uw persoonlijke gegevens door zou kunnen geven aan haar partner Perks en andere bedrijven die het Puntenprogramma of beloningsplan beheren. Voor de duidelijkheid, deze gegevens kunnen naam, adres en resterende informatie bevatten om Perks and alle andere derde partijen in staat te stellen het Puntenprogramma en beloningsplan uit te voeren.

Gevoelige informatie, zoals persoonlijke informatie betreffende medische achtergrond of gezondheid, ras of etnische achtergrond, politieke mening, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of informatie betreffende het seksleven van het individu, zullen met de uiterste voorzichtigheid behandeld worden. Mocht Lightspeed van plan zijn om zulke informatie vrij te geven aan een derde partij met een ander doel dan oorspronkelijk, dan zult u expliciet om toestemming gevraagd worden alvorens de gegevens vrijgegeven worden.

Wees u ervan bewust, dat Lightspeed adverteerders of websites die interverwijzingen op onze site hebben, persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. De informatiepraktijken betreffende deze websites gelinkd aan Lightspeed, vallen niet onder dit privacyreglement.

Met wie deelt Lightspeed mijn informatie?

Als algemene regel zal Lightspeed niets van uw persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken tenzij wij uw toestemming hebben of in speciale omstandigheden, zoals wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of in de hieronder beschreven omstandigheden. Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden of de Gebruiksovereenkomsten voor elk van onze producten en diensten voor meer gedetailleerde informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld. Hieronder vindt u de beschrijving van enkele manieren waarop uw gegevens bekend kunnen worden gemaakt.

Zakenpartners & sponsors: Lightspeed kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan zakenpartners of sponsors, maar dit wordt specifiek beschreven voordat de gegevens worden verzameld of overgedragen. Als uw persoonlijke gegevens ooit zouden worden gedeeld, brengen wij u hiervan op de hoogte voordat we de gegevens verzamelen of overdragen.

Er zijn veel aanbiedingen die de mogelijkheid bieden om extra informatie van sponsors te vragen. Door het aanvragen van nadere informatie, geeft u Lightspeed de toestemming uw persoonlijke gegevens over te dragen naar de sponsors zodat zij uw vraag kunnen beantwoorden. In veel gevallen zal alleen uw e-mailadres worden gedeeld. Als er meer informatie met de sponsor wordt gedeeld, wordt u daarvan op de hoogte gebracht voordat de gegevens worden overgedragen.

U zult af en toe de kans krijgen materiaal of speciale aanbiedingen van derden te ontvangen. Als u ervoor kiest informatie van deze derden te ontvangen, zal Lightspeed (met uw toestemming) uw naam en e-mailadres met hen delen.

Gegevens van derden & gegevens in het geheel: Volgens vertrouwelijkheidsovereenkomsten mag Lightspeed gebruikersgegevens vergelijken met gegevens van derden. Lightspeed maakt ook verzamelde gebruikersstatistieken bekend (bijvoorbeeld, 45 % van onze gebruikers zijn vrouwen) om onze diensten te beschrijven aan mogelijke toekomstige partners, adverteerders en andere derden en voor andere wettelijke doeleinden.

Overige: Lightspeed kan ook accountinformatie bekendmaken in speciale gevallen wanneer we reden hebben om te geloven dat het bekendmaken van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, contact op te nemen met iemand of een wettelijke actie te ondernemen tegen iemand die mogelijk de Servicevoorwaarden van Lightspeed overtreedt of die mogelijk schade berokkent aan de rechten of het eigendom van Lightspeed, andere Lightspeed-gebruikers of andere personen die door dergelijke activiteiten schade kunnen oplopen, of iemand die deze rechten of eigendommen (opzettelijk of onopzettelijk) verstoort. Lightspeed kan accountgegevens bekendmaken of openen wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist en voor administratieve en andere doeleinden die we noodzakelijk achten om onze producten en diensten te onderhouden, bij te werken en te verbeteren.

Welke opties heb ik met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verdelen van mijn gegevens?

Alleen Lightspeed (of agenten die in naam van Lightspeed en onder de vertrouwelijkheidsovereenkomsten werken) zullen u deze directe mailings sturen en dit alleen als u hebt aangegeven dat u geen bezwaar hebt tegen deze aanbiedingen.

U hebt ook opties met betrekking tot cookies. Door de voorkeuren van uw browser te wijzigen, hebt u de keuze uit de volgende opties: alle cookies accepteren, waarschuwen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of alle cookies weigeren. Als u zich wenst af te melden van enkel de Lightspeed-cookies dan is het Lightspeed-domein voor uw referentie gmi-mr.com of globaltestmarket.com. Als u ervoor kiest alle cookies te weigeren of u zich wenst af te melden om verder Lightspeed-cookies te ontvangen, kunt u de Lightspeed-diensten waar registratie voor nodig is om te kunnen deelnemen, niet gebruiken.

Lightspeed zal aan niemand gebruikersgegevens verkopen of verhuren. Op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld of overgedragen, zullen wij u waarschuwen dat uw gegevens met derden zullen worden gedeeld en krijgt u de mogelijkheid de overdracht toe te staan of te weigeren. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld, kunt u beslissen om een specifieke service niet te gebruiken.

Wat is het beleid van Lightspeed op mijn mogelijkheden om mijn persoonlijk identificeerbare informatie aan te passen, te corrigeren of te wijzigen?

Leden van de Lightspeed GlobalTestMarket kunnen hun GlobalTestMarket accountinformatie en hun GlobalTestMarket profiel te allen tijde wijzigen door gebruik te maken van hun GlobalTestMarket ID en wachtwoord. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, klik dan hier. Uw GlobalTestMarket-account kan gedeactiveerd of verwijderd worden. U kunt er te allen tijde voor kiezen om uw lidmaatschap op te zeggen door dit formulier in te vullen.

Gebruikers van eender welk van de Lightspeed producten en diensten, kunnen met ons contact opnemen indien ze hun login en wachtwoord vergeten zijn. Neem ook contact op met ons indien u vragen heeft over toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie.

Welke beveiligingsmaatregelen werden genomen om verlies, misbruik of wijziging van mijn gegevens te voorkomen?

Uw accountgegevens en uw profiel zijn door een wachtwoord beveiligd zodat u de enige bent die toegang heeft tot deze persoonlijke informatie.

Wij raden u aan uw wachtwoord geheim te houden en aan niemand bekend te maken. Lightspeed zal u nooit uw wachtwoord vragen tijdens een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail. Denk er ook aan u af te melden van uw Lightspeed-account en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw werk. Zo bent u er zeker van dat anderen geen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie en correspondentie als u een computer met iemand anders deelt of als u een computer op een openbare plaats, zoals in een bibliotheek of internetcafé, gebruikt.

Telkens wanneer Lightspeed omgaat met persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven zal Lightspeed, ongeacht waar zich dit voordoet, stappen ondernemen om te garanderen dat uw gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met de relevante Servicevoorwaarden en dit Privacybeleid worden behandeld.

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet als gegarandeerd 100 % veilig worden beschouwd. Hoewel we er altijd naar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Lightspeed daarom de veiligheid van gegevens die u naar ons verzendt vanaf onze online producten of diensten niet garanderen. U doet dit op eigen risico. Zodra we uw gegevens ontvangen, stellen we alles in het werk om de veiligheid daarvan op onze systemen te garanderen.

Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy?

Denk eraan dat persoonlijke gegevens die vrijwillig online worden bekendgemaakt - zoals op berichtenborden, via e-mail of in chatgebieden - door anderen kunnen worden verzameld en gebruikt. In het kort betekent dit dat persoonlijke gegevens die u online verzendt, toegankelijk zijn voor het publiek en dat u ongewenste berichten van anderen kunt ontvangen. U bent uiteindelijk als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en/of accountgegevens. Wees altijd voorzichtig en ga verantwoordelijk te werk wanneer u online bent.

Aanvullende informatie

Neem contact met ons op indien u vragen hebt met betrekking tot deze verklaring.