Saammeko käyttää kolmansien osapuolten markkinoinnin optimointievästeitä muistuttaaksemme sinua paneelimme tarjonnasta tulevaisuudessa, jos et rekisteröidy tänään?

Käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita verkkosivustolla varmistaaksemme, että tarjoamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivustoillamme (mobiililaitteille optimoidut sivustot mukaan lukien). Näiden evästeiden ja teknologioiden tarkoituksena on auttaa hallitsemaan kirjautumisistuntoja, kertoa, millä verkkosivustojemme osilla ihmiset ovat vierailleet, ja parantaa sivustojemme nopeutta/turvallisuutta.

Help Center (EN)

Tietosuojakäytäntö

Lightspeed-tietosuojakäytäntö, toukokuu 2018 – Lightspeed-paneelit (kaikki paneelit ja alueet PAITSI Australia, mukaan lukien kuluttajien ja terveydenhoitooalan ammattilaisten paneelit)

 1. Johdanto

  Tässä tietosuojakäytännössä määritetään Kantar-konserniin ("Kantar") kuuluvan yrityksen Lightspeed Research Limited, rekisteröity toimipaikka 4 Millbank, Westminster, London, SW1P 3JA, Yhdistynyt kuningaskunta ("Lightspeed") sitoutuminen panelistijäsenten ("panelistit", "panelisti") yksityisyydensuojaan sekä panelistien yksityisyyttä ja tietosuojaa koskeviin oikeuksiin.

  Tämä tietosuojakäytäntö kattaa Lifespeedin MySurvey-, GlobalTestMarket-,, LifePoints- ja All Global Circle -paneelit, joihin kaikkiin viitataan jäljempänä termillä Lightspeed-paneelit (Paneelit). Panelistit ovat Lightspeedin operoimien paneelien jäseniä, joiden henkilötietojen rekisterinpitäjä Lightspeed on. Paneeleihin, kyselyihin ja tutkimuksiimme osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Rekisteröitymällä panelistiksi vakuutat, että olet lukenut tämän tietosuojakäytännön ja ymmärtänyt sen ehdot. Pyydämme sinua lukemaan tietosuojakäytännön huolellisesti.

  Tässä tietosuojakäytännössä termillä henkilötiedot tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavaa elossa olevaa henkilöä.

 2. Henkilötietojen laillinen kerääminen ja käyttö

  Lightspeed kerää tietoa useilla eri tavoilla verkkosivustonsa eri osastoilla, mobiilisovelluksissaan sekä panelistien sosiaalisessa mediassa, sovelluksissa ja kyselyissä tekemien toimintojen kautta. Esimerkkejä tällaisista toiminnoista ovat muun muassa:

  Rekisteröityminen: joitakin henkilötietoja kerätään silloin, kun panelisti rekisteröityy käyttäjäksi. Niitä ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja mobiililaitteen tunnus.

  Paneelikyselyt tai tutkimukset: henkilötietoja voidaan kerätä myös silloin, kun panelisti osallistuu kyselyyn tai tutkimukseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot tietyn sovelluksen käytöstä, passiivisia seurantatietoja tai sosiaalisen median seurantatietoja.

  Tilin asetukset: panelisti voi halutessaan jakaa puhelinnumeronsa tai sosiaalisen median tunnuksensa/tilinsä Lightspeedin kanssa sekä antaa muita henkilötietoja tilin asetusten määritysvaiheessa tai sen jälkeen.

  Tiivistettynä (lisätietoja jäljempänä) keräämme henkilötietoja pääasiallisesti seuraavia tarkoituksia varten:

  • ilmoittaessamme panelisteille kyselyistä sähköpostitse, mobiiliviesteillä, tekstiviesteillä tai muilla mahdollisilla viestintävaihtoehdoilla
  • ilmoittaessamme paneelipalveluiden päivityksistä, uusista ominaisuuksista ja muista tärkeistä paneeleihin liittyvistä asioista
  • valitessamme vastaajia kyselyihin
  • liittäessämme panelisteja arvointoihin
  • auttaessamme panelistin ottaessa yhteyttä käyttäjätukeen
  • palkitessamme käyttäjiä lupaamillamme palkinnoilla
  • suojataksemme Lightspeedia vilpiltä
  • estääksemme samaa käyttäjää vastaamasta kyselyihin useita kertoja (käyttöehtojen mukaisesti)
  • päivittäessämme, täydentäessämme ja siivotessamme panelistien tietoja tiedon hyödyntämisen parantamiseksi ja kyselyiden valitsemiseksi panelistikohtaisesti.

  Kerromme jäljempänä yksityiskohtaisemmin, kuinka käytämme keräämiämme henkilötietoja. Lisäksi laki velvoittaa meitä kertomaan, millä oikeudellisilla perustoilla käsittelemme henkilötietoja. Oikeudellisia perustoja ovat seuraavat, ja ne voivat vaihdella käyttötilanteen mukaan:

  • meillä on panelistin suostumus henkilötietojen käyttöön
  • tarvitsemme henkilötietoja panelistin kanssa solmitun sopimuksen täytäntöönpanoa varten
  • meidän on käsiteltävä tietoja lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi
  • meidän on käsiteltävä tietoja sinun tai jonkun toisen henkilön elintärkeiden etujen turvaamiseksi
  • henkilötietojen käsittely on välttämätöntä julkiseen etuun liittyvän tehtävän suorittamiseksi
  • henkilötietojen käyttö on välttämätöntä Lightspeedin tai sen asiakkaan oikeutetun edun takia (tällaisissa tapauksissa kerromme, mikä kyseinen oikeutettu etu on).

  Lightspeed ei koskaan esitä itseään tai toimintaansa väärässä valossa. Jos vastaanotat sähköpostiviestin, joka vaikuttaa tulevan meiltä mutta jonka alkuperästä et voi olla varma, ota meihin yhteyttä osion "Ota yhteyttä" ohjeiden mukaan.

  Tapaus Tarkoitus Kerätyt/käsitellyt tiedot
  Markkinointitutkimus Panelistien tiettyjä tuotteita ja palveluita koskevien mielipiteiden ja käytöksen ymmärtäminen eri tilanteissa Tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, ääni, kuva, mielipide
  Akateemisille ja julkisille laitoksille sekä tutkimusneuvostoille tehtävä tieteellinen tutkimus Mukaan lukien, mutta sellaisiin kuitenkaan rajoittumatta, kliiniset tutkimukset, terveystaloustieteen (HEOR) tutkimukset, non-interventiotutkimukset (NIS), tosielämän tutkimukset (RWR), havainnoivat tutkimukset, epidemiologiset tutkimukset Tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, terveystiedot (esim. sairaus, terveydentila, diagnoosi, hoitotyyppi, tyydyttämättömät tarpeet)
  Kaupallisille yrityksille ja vapaaehtoisjärjestöille tehtävä tieteellinen tutkimus Mukaan lukien, mutta sellaisiin kuitenkaan rajoittumatta, kliiniset tutkimukset, terveystaloustieteen (HEOR) tutkimukset, non-interventiotutkimukset (NIS), tosielämän tutkimukset (RWR), havainnoivat tutkimukset, epidemiologiset tutkimukset Tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, terveystiedot (esim. sairaus, terveydentila, diagnoosi, hoitotyyppi, tyydyttämättömät tarpeet)
  Turvallisuuden seuranta (lääkevalvonta, haittatapahtumien raportointi) Tutkimusten aikaisten haittatapahtumien ilmoittaminen toimivaltaisille viranomaisille Tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sairaus, hoito, käytetty valmiste ja haittatapahtumat
  Luovuttaminen viranomaisille Tietojen jakaminen tai luovuttaminen asianmukaisille viranomaisille oikeudellisten tai muiden valtiollisten velvollisuuksien täyttämiseksi, kuten haasteet, pidätysmääräykset tai vastaavat lakisääteiset vaatimukset Tunniste, nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, vastaanotettu kannustin
  Suojautuminen petoksilta Liiketoiminnan suojaaminen vilpilliseltä toiminnalta tai toiminnalta, joka ei vastaa käyttöehtojamme IP-osoitteet, selainasetukset, laitteen tekniset tiedot, postiosoitteet, sähköpostiosoitteet, virallinen henkilötunnus
  Kyselyihin osallistuminen vain kerran Käyttöehtojemme mukaan sama henkilö saa osallistua yksittäiseen kyselyyn vain kerran IP-osoitteet, selainasetukset, laitteen tekniset tiedot
  Toistuvasti vastaavien henkilöiden vastausten seuranta (erityiset tutkimusprojektit) Kun panelisti osallistuu kyselyihin, hänelle annetaan yleensä väliaikainen tunniste, joka tekee vastauksista anonyymejä asiakkaillemme. Joillakin asiakkaillamme on kuitenkin erityisiä tutkimustarpeita, jotka koskevat mielipiteen muuttumista ajan kuluessa. Tällaisissa seurantaprojekteiksi kutsumissamme tutkimuksissa annamme vastaajille pysyvät tunnisteet, mistä ilmoitamme selkeästi jokaisen kyselyn alussa. Kyselyvastaukset katsotaan henkilötiedoiksi ja sinulla on oikeus päästä tarkastelemaan niitä. Ilmoitamme asiasta tällaisten kyselyiden ensimmäisellä sivulla, jotta voit päättää haluatko osallistua kyselyyn vai et. Pysyvä yksilöllinen projektikohtainen tunniste
  Tietojen yhdistäminen ja täydentäminen Täydennämme hallussamme olevia henkilötietojasi yhdistämällä niitä kolmansien osapuolten tietoihin. Tällä tavoin voimme parantaa paneeliprofiiliasi ja varmistaa, että valitsemme sinulle sinua kiinnostavia kyselyitä.

  Käytämme yhdistämispalveluita (eli kolmansia osapuolia, jotka ovat erikoistuneet tiedonhallintaan) saadaksemme sinusta lisätietoja julkisista ja yksityisistä tietolähteistä (esim. sosiaalista verkostoista, vähittäiskaupasta ja sisältöpalveluista, joissa sinulla on tili) tai hyödynnämme henkilötietojasi kehittäessämme lisää uudentyyppisiä anonyymejä tietojoukkoja (eli liitämme yhdistettyjä tietojasi muiden kuluttajien tietoihin luodessamme uusia elämäntapasegmenttejä). Yhdistämispalvelu (yhteistyökumppanimme) säilyttää jakamiamme henkilötietojasi vain lyhyen aikaa, käyttää niitä lisätietojen kokoamiseen ja palauttaa sen jälkeen tiedot meille. Yhteistyökumppaneillamme on sopimusperusteinen velvoite poistaa niille annetut henkilötiedot eikä niillä ole valtuuksia käyttää tietoja muuhun kuin tätä tiettyä tarkoitusta varten.
  Pysyvä yksilöllinen tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus, evästeet, mobiililaitteen tunniste, virallinen henkilötunnus
  Mainosten kohdentaminen ja mediankäyttötutkimus Käytämme henkilötietojasi auttamaan asiakkaitamme ja myyjiämme täydentämään tietojaan samankaltaisuuteen perustuvien mallinnustekniikoiden avulla.

  Kyselyissä antamiesi ja profiilitietojesi ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme kohdentamaan mainontaansa paremmin ja luomaan parempia verkkomainontamalleja samankaltaisuuteen perustuvan mallinnuksen tai vastaavien tutkimusmenetelmien avulla. Käytämme profiilisi, kyselyvastaustesi tai tiedon yhdistämisen kautta keräämiämme henkilötietojasi yhdistäessämme niitä kolmansiin osapuoliin ja (yhteistyökumppaneiden) alustoihin.

  Varmistamme sopimuslausekkeiden avulla, että sinulle ei automaattisesti kohdenneta mainontaa, vaikka tietojasi on käytetty samankaltaisen ryhmän kokoamiseen, ja että kumppanimme eivät voi käyttää tietojasi muihin tarkoituksiin.
  Pysyvä yksilöllinen tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus, evästeet, IP-osoite, mobiililaitteen tunniste, virallinen henkilötunnus
  Mainonnan näkyvyys ja sen mittaaminen Evästeisiin perustuvan yhdistämisen (jota voit hallita ja johon voit antaa suostumuksesi omalla tililläsi) lisäksi käytämme antamiasi henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, suoraan yhdistämiseen kolmansien osapuolten (asiakkaittemme ja kumppaniemme) kanssa selvittäessämme, oletko tietyn palvelun käyttäjä (esim. sosiaaliset verkostot, verkkosivustot, mobiilisovellukset) mainonnan tehokkuuden mittaamista varten. Tutkimme, mitä mainoksia olet saattanut nähdä tällaisilla sivustoilla ja alustoissa sekä mittaamme sitä, kuinka tuotemerkkiin kohdistuvat asenteet ja tuotemerkin muistaminen ovat vaikuttaneet myyntiin. Kolmannet osapuolet, joiden kanssa teemme yhteistyötä, eivät saa käyttää henkilötietojasi muihin tarkoituksiin Pysyvä yksilöllinen tunniste, yhteystiedot, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus, evästeet, IP-osoite, mobiililaitteen tunniste, virallinen henkilötunnus

  Kolmansiksi osapuoliksi käsitetyillä yhteistyökumppaneillamme on sopimusperusteinen velvoite pitää kaikki kerätyt ja meille luovutetut sekä meidän keräämäämme yhteistyökumppaneille luovutetut tiedot luottamuksellisina ja suojata niitä meidän käytäntöjämme vastaavin tietoturvastandardein ja -toimenpitein.

 3. Missä säilytämme henkilötietoja

  Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen piiriin kuuluvat ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle siirretyt tiedot suojataan turvatoimin, jotka varmistavat, että tietojen siirto tapahtuu turvallisesti ja Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tiedot, jotka eivät kuulu yleisen tietosuoja-asetuksen piiriin, siirretään noudattamalla tiukasti muuta kulloinkin sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Palvelimet, joilla Lightspeed säilyttää tietoja, sijaitsevat Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja niitä hallinnoivat kolmannen osapuolen palveluntarjoajat pilvipalvelun kautta.

  Suojaamme henkilötietoja toteuttamalla asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia sekä siirron aikana että vastaanotettuamme tiedot. Käyttämämme turvatoimenpiteet ovat yhdenmukaisia yleisesti hyväksyttyjen henkilötietojen tietosuojaa koskevien standardien kanssa.

  Kaikilla työntekijöillämme on sopimusperusteinen velvoite noudattaa salassapitovelvollisuutta, turvallisuutta ja yksityisyydensuojaa koskevia käytäntöjämme ja toimenpiteitämme.

  Tilisi ja henkilötietosi on suojattu salasanalla, ja vain sinulla on oikeus päästä katsomaan omia tietojasi. Suosittelemme, että et anna salasanaasi kenellekään, jotta henkilötietosi pysyvät suojattuina. Lightspeed ei koskaan pyydä salasanaasi pyytämättömissä puheluissa tai pyytämättömissä sähköpostiviesteissä. Muista myös kirjautua ulos paneelitililtäsi ja sulkea selaimen ikkuna, kun lopetat sivustomme käyttämisen. Tällä tavoin varmistat, että muut eivät pääse käsiksi henkilötietoihisi ja keskusteluihisi silloin, kun jaat tietokoneen toisten käyttäjien kanssa tai käytät esimerkiksi kirjaston tai internet-kahvilan tietokonetta. Vaihda salasanasi säännöllisesti.

 4. Salassapitovelvollisuus ja toimialan vaatimukset

  Aina kun Lightspeed käsittelee henkilötietoja edellä kuvatun mukaisesti, se varmistaa asianmukaisilla toimenpiteillä, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaan käsittelypaikasta riippumatta. Valitettavasti emme voi taata, että tiedonsiirto on sataprosenttisen turvallinen. Sen vuoksi Lightspeed ei turvatoimista huolimatta voi varmistaa tai taata meille verkkopalveluidemme tai -tuotteidemme kautta antamiesi henkilötietojen turvallisuutta, ja annat tiedot omalla riskilläsi. Kun olemme saaneet henkilötietosi, varmistamme järjestelmiemme turvallisuuden toteuttamalla kohtuullisia turvatoimenpiteitä.

  Viime kädessä olet itse vastuussa salasanojesi ja/tai tilitietojesi turvallisuudesta. Toimi verkossa aina huolellisesti ja vastuullisesti.

  Noudatamme seuraavia standardeja ja toimialan vaatimuksia:

  • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
  • ARF
  • DGOF, MRS
  • Market Research Society (UK)
  • AMSRS
  • Insights Association
  • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
  • Baqmar
  • Jmra
  • Kora
  • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
  • Moa
  • Mria-Arim
  • MRS Singapore
  • MRS New Zealand
  • Women in Research
  • American Marketing Association (AMA)
  • Italian Society for Opinion and Market Research (ASSIRM)
  • Intellus Worldwide
 5. Evästeilmoitus

  Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käyttämäsi verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi numeerisen käyttäjätunnisteen avulla, ja ne sisältävät tiettyjä tietoja verkkokäyttäytymisestäsi. Evästeet helpottavat verkkosivustojen käyttöä ja auttavat käyttäjiä tekemään tiettyjä toimintoja tehokkaammin. Verkkosivusto lähettää tietoa selainohjelmalle, joka puolestaan luo tekstitiedoston käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Aina kun käyttäjä palaa samalle sivustolle, selain noutaa tiedoston ja lähettää sen sivuston palvelimelle.

  Käytämme käyttäytymisen seurantaan valinnaisia evästeitä/ohjelmistosovelluksia, mutta sinun ei ole pakko antaa suostumustasi tällaisten evästeiden/sovellusten käyttöön.

  Lähes kaikkien muiden verkkokyselyiden tavoin myös Lightspeedin kyselyissä kerätään tiettyjä tietoja automaattisesti ja ne tallennetaan kyselyn tiedostoihin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, selaimen tyyppi, internet-palveluntarjoaja, saapumis- ja poistumissivusto, käyttöjärjestelmä sekä päivämäärä ja aika.

  Käytämme tällaista automaattisesti kerättyä tietoa trendien, kuten selainkäytön, analysoimiseen ja sivuston hallinnoimiseen esimerkiksi kyselykokemuksen optimoimiseksi selaintyypin mukaan. Saatamme myös käyttää IP-osoitettasi tarkastaessamme, onko johonkin kyselyyn osallistuttu useita kertoja samasta IP-osoitteesta, sekä suojaamaan liiketoimintaamme vilpilliseltä toiminnalta.

  Lightspeed jakaa evästeet kolmeen eri kategoriaan:

  • Paneelisivuston käyttöön tarvittavat evästeet
  • turvallisuuteen liittyvät evästeet
  • käyttäytymistä ja mainontaa tutkivat evästeet.

  Jos haluat lisätietoja, kirjaudu sisään sivustollemme ja tarkastele evästeasetuksia, joita voit muokata niin halutessasi.

  Kun käytät internetiä, jokaiselle sivustolle jää sähköistä tietoa aina siellä vierailtuasi. Tätä kutsutaan selaintietojen seuraamiseksi, ja sen kautta saatuja tietoja voidaan kerätä ja tallentaa verkkosivuston palvelimelle. Selaintietojen seurannan avulla saamme tietää, minkä tyyppistä tietokonetta ja selainohjelmistoa käytät ja minkä verkko-osoitteen kautta saavut sivustollemme. Saatamme kerätä tällaisia selaintietoja yhdistetyiksi tiedoiksi ja käyttää niitä anonymisoituina määrittäessämme, kuinka pitkän ajan vierailijat viettävät sivustomme kullakin sivulla, kuinka he liikkuvat sivuston sisällä, ja kuinka voisimme räätälöidä sivustoa vastaamaan paremmin vierailijoiden tarpeisiin. Käytämme tällaisia tietoja sivustomme ja palveluidemme parantamiseen. Kaikki selaintietojen seuranta on anonyymia eikä se sisällä henkilötietoja tarkoituksellisesti.

 6. Tietojen virheettömyys

  Toteutamme kohtuullisia toimenpiteitä, joiden avulla pidämme hallussamme olevat henkilötiedot virheettöminä, täydellisinä ja ajantasaisina kauttasi ja/tai asiakkaittemme kautta saamiemme uusimpien tietojen perusteella.

  Luotamme siihen, että pidät henkilötietosi virheettöminä, täydellisinä ja ajantasaisina vastaamalla kysymyksiin rehellisesti. Sinulla on vastuu ilmoittaa meille henkilötietojen mahdollisista muutoksista.

 7. Lasten tiedot

  Lightspeed ymmärtää tarpeen suojata lapsilta kerättyjä henkilötietoja tiukemmin turvatoimin. Emme koskaan tarkoituksellisesti pyydä kulloisenkin lainsäädännön mukaan alaikäisiä lapsia osallistumaan kyselyihin ilman huoltajan suostumusta. Jos alaikäisten lasten osallistuminen on välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista tietyn projektin kannalta, teemme kaikkemme varmistaaksemme, että olemme saaneet luvan lapsen lailliselta huoltajalta. Lightspeed kertoo huoltajille kyselyn aiheesta, mahdollisista lapsista kerätyistä henkilötiedoista tai arkaluonteisista tiedoista, tietojen käyttötarkoituksesta ja -tavasta sekä siitä, kenelle Lightspeed saattaa jakaa tällaisia tietoja.

  Vaikka lapsi vastaisikin kyselyyn itse, on huoltajan vastuulla valvoa lasta.

 8. Arkaluonteiset tiedot

  Toisinaan Lightspeed saattaa kerätä “erityisiin henkilötietoryhmiin” luokiteltavia henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat tiedot, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskontoa tai elämänkatsomusta, ammattiliiton jäsenyyttä, geenitietoja, luonnollisen henkilön tunnistamiseen tarvittavia biometrisiä tietoja, terveystietoja sekä tietoja luonnollisen henkilön sukupuolielämästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Voit itse päättää, annatko meille tällaisia tietoja.

 9. Yksityishenkilöiden oikeudet

  Jos haluat tarkastella hallussamme olevia henkilötietojasi, voit lähettää meille siitä kirjallisen pyynnön sähköpostitse tai postitse kohdassa "Ota yhteyttä" oleviin osoitteisiin.

  Sinulla on seuraavat omia henkilötietojasi koskevat oikeudet:

  • oikeus muuttaa mieltäsi ja perua suostumuksesi
  • oikeus tarkastella hallussamme olevia henkilötietojasi
  • oikeus korjata virheellisiä henkilötietoja
  • oikeus poistaa henkilötietosi järjestelmistämme, ellei Lightspeedin oikeutettu etu salli henkilötietojen käsittelyn jatkamista
  • oikeus siirtää henkilötietosi toisen rekisterinpitäjän järjestelmään
  • oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
  • oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

  Ilmoitamme pyynnöstäsi tekemistämme muutoksista myös kolmansille osapuolille, joille olemme siirtäneet henkilötietojasi. Ota huomioon, että vaikka Lightspeed välittää tiedon tällaisille kolmansille osapuolille, sen vastuulla ei ole varmistaa, että ne noudattavat pyyntöäsi. Sinulla voi olla mahdollisuus tarkastella kolmansien osapuolien hallussa olevia henkilötietojasi ja korjata, muuttaa tai poistaa niitä tarvittaessa.

 10. Tietojen tallentaminen ja säilytys

  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista niiden tarkoituksenmukaisen ja lakisääteisen käytön kannalta. Lightspeed säilyttää henkilötietojasi koko paneelijäsenyytesi ajan. Jos päätät paneelijäsenyytesi, säilytämme henkilötietojasi enintään kolme kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen, ellei laki toisin edellytä. Henkilötiedot, joita ei enää tarvita, hävitetään niin, että niiden luottamuksellisuus ei vaarannu.

  Yrityksemme liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman ja ISO 27001-, ISO 9001-, ISO 20252 -standardien sekä tiettyjen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti otamme arkistoitavia varmuuskopioita sähköisistä järjestelmistämme. Tällaisia arkistoja säilytettään tietyn ajanjakson verran tiukasti kontrolloidussa ympäristössä. Ajanjakson päätyttyä tiedot poistetaan ja tuhotaan tietojen hävittämiseksi kokonaan.

 11. Ilmoitus merkittävästä muutoksesta

  Pidätämme oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa osia tästä tietosuojakäytännöstä koska tahansa. Lue tämä sivu säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista muutoksista. Jos tietosuojakäytäntöön kuitenkin tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoitamme niistä sinulle. Ei-merkittävistä muutoksista ilmoitetaan ainoastaan paneelisivuston kautta. Kun jatkat paneelisivuston ja -palveluiden käyttöä tällaisten muutosten jälkeen, osoitat hyväksyneesi mahdolliset muutokset.

  Näytämme tällä sivustolla aina ajantasaisimman tietosuojakäytännön.

  Päivitetty viimeksi 19. toukokuuta 2018.

 12. Ota yhteyttä

  Tietosuojavastaavamme on Gillie Abbotts-Jones. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojastasi tai Lightspeedin tietosuojakäytännöstä, ota yhteyttä Lightspeediin:

 13. Valitukset ja maakohtainen luovuttaminen

  Jos olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on lakisääteinen oikeus kannella siitä tietosuojavaltuutetulle. Voit tehdä niin siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakinaisesti asut tai jossa työpaikkasi sijaitsee, tai paikassa, jossa mahdollinen tietosuojarikkomus on tapahtunut. Löydät oman maasi tietosuojavaltuutetun yhteystiedot seuraavasta linkistä.