Meddel os venligst, om vi må bruge marketingsoptimeringscookies fra tredjeparter til at fremover at minde dig om vores paneltilbud i tilfælde af, at du ikke registrerer dig i dag.

Vi gør brug af cookies og lignende teknologi på vores websteder for at kunne give dig den bedste oplevelse af vores websteder (herunder dem, der er optimeret til mobile enheder). Disse cookies og lignende teknologi hjælper os med at administrere loginsessioner, fortæller os hvilke dele af vores websider, folk har besøgt, og forbedrer hastigheden/sikkerheden på vores sider.

Help Center (EN)

Privatlivspolitik

Lightspeed Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, maj 2018 – Lightspeed Panels (alle territorier og paneler UNDTAGEN Australien, herunder forbruger- og HCP-paneler)

 1. Introduktion

  Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger angiver forpligtelsen for Lightspeed Research Limited, 4 Millbank, Westminster, London, SW1P 3JA, Storbritannien ("Lightspeed"), en virksomhed i Kantar-gruppen ("Kantar"), til at beskytte sine panelmedlemmers ("panelister", "panelist") privatliv og regulerer panelisternes rettigheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og data.

  Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder de Lightspeed-paneler, der er kendt som MySurvey, GlobalTestMarket, LifePoints og All Global Circle, samlet identificeret i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger som Lightspeed-panelerne ("panelerne"). Panelister er medlemmer af panelerne, der drives af Lightspeed, og for hvem Lightspeed er registeransvarlig. Det er frivilligt at deltage i vores paneler, undersøgelser og forskningsaktiviteter. Ved at tilmelde dig panelerne og acceptere disse vilkår bekræfter du, at du har læst og forstået vilkårene i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi beder dig læse denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt.

  I denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger betyder "personlige data" enhver form for information, der er forbundet med et identificerbart, levende individ.

 2. Lovlig indsamling og brug af data

  Lightspeed indsamler oplysninger på forskellige måder fra forskellige dele af vores website, vores mobilapplikation og andre panelistaktiviteter, såsom sociale medier, apps og undersøgelser. Eksempler på disse aktiviteter er forklaret nedenfor og inkluderer:

  Registrering: visse personlige data indsamles, når du registrerer dig, såsom navn, e-mailadresse, postadresse og mobilenheds-id.

  Panelundersøgelser eller forskningsaktiviteter: personlige data kan også indsamles fra dig, når du deltager i en undersøgelse eller forskningsaktivitet foreslået af panelerne, såsom brugen af en specifik app, passiv sporing eller social sporing.

  Kontopræferencer: du kan beslutte dig for at dele dit mobilnummer eller dit/din sociale netværks-id/-konto med os, eller du kan give os andre personlige data, når du opsætter din konto eller på et senere tidspunkt.

  Kort sagt (vi giver mere detaljerede oplysninger nedenfor) er hovedformålene med vores brug af dine personlige data at:

  • Kontakte dig i forbindelse med undersøgelser via e-mail, mobilnotifikationer eller SMS'er, eller andre foreslåede kommunikationsmuligheder
  • Informere dig om opdateringer af vores paneltjenester, nye funktioner og detaljer, der er relevante for dig, gennem panelkommunikationer
  • Vælge dig til fremtidige undersøgelser
  • Inkludere dig i vores præmielodtrækninger
  • Hjælpe dig, når du kontakter vores supportteam
  • Give os mulighed for at belønne dig med de lovede belønninger
  • Beskytte Lightspeed mod svigagtig adfærd
  • Forhindre flere indtastninger i undersøgelser af de samme individer (i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser)
  • Opdatere, forbedre og rense vores panelmedlemmers data for at forbedre vores brug af data og dermed bedre kunne vælge dig til undersøgelser

  Nedenfor har vi angivet mere detaljerede oplysninger om, hvordan vi bruger dine personlige data. Vi er også forpligtet af loven til at forklare vores retsgrundlag for behandling af dine personlige data. Disse retsgrundlag er angivet nedenfor og kan være forskellig for hvert brugstilfælde:

  • vi har din tilladelse til brugen af dine personlige data
  • vi skal bruge dine personlige data for at indgå en kontrakt med dig
  • vi skal behandle dine data for at opfylde en juridisk forpligtelse
  • vi skal behandle dine data for at beskytte dine vitale interesser eller en anden
  • behandlingen er nødvendig for at foretage en opgave i offentlig interesse, eller
  • brugen af dine personlige data er nødvendig for vores (eller vores kunders) legitime interesser (i hvilket tilfælde vi vil forklare, hvad disse interesser er).

  Vi vil aldrig give et misvisende billede af os selv eller det, vi foretager os. Hvis du modtager en e-mail, der vedrører dig, som påstår at være fra os, bedes du gøre os opmærksom på dette som angivet nedenfor i ”Sådan kontakter du os”.

  Tilfælde Formål Data indsamlet/behandlet
  Markedsundersøgelse For at forstå dit syn på visse produkter eller tjenester eller for at forstå din adfærd i forskellige situationer Identifikator, kontaktoplysninger, e-mailadresse, stemme, billede, mening
  Videnskabelig forskning for sundhedsorganisationer eller forskningsrådsinstitutioner Herunder, men ikke begrænset til, kliniske forsøg, forskning i sundhedsøkonomi og resultater (HEOR), non-interventionsundersøgelser (NIS), forskning i den virkelige verden (RWR), observationsstudier, epidemeologiforskning Identifikator, kontaktoplysninger, e-mailadresse, helbredsdata, f.eks. sygdom, helbredsstatus, diagnose, behandlingsmønster, uopfyldte behov
  Videnskabelig forskning for kommercielle virksomheder og velgørende forskningsorganisationer Herunder, men ikke begrænset til, kliniske forsøg, forskning i sundhedsøkonomi og resultater (HEOR), non-interventionsundersøgelser (NIS), forskning i den virkelige verden (RWR), observationsstudier, epidemeologiforskning Identifikator, kontaktoplysninger, e-mailadresse, helbredsdata, f.eks. sygdom, helbredsstatus, diagnose, behandlingsmønster, uopfyldte behov
  Sikkerhedsovervågning (lægemiddelovervågning og indberetning af uønskede hændelser) Indberetning af uønskede hændelser under vores forsøg til de kompetente myndigheder dentifikator, kontaktoplysninger, e-mailadresse, sygdom, behandling, anvendt produkt og uønskede hændelser
  Offentliggørelse Deling eller videregivelse i henhold til retslige eller andre offentlige stævninger, kendelser, ordrer eller i henhold til tilsvarende eller andre juridiske eller regulatoriske krav, i hvilket tilfælde vi vil give sådanne oplysninger til de rette myndigheder. Identifikator, navn, kontaktoplysninger, e-mailadresse, incitament modtaget
  Beskyttelse mod svindel Beskyttelse af vores virksomhedsinteresser mod svigagtig adfærd eller adfærd, der ikke er i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser P-adresser, browserspecifikationer, enhedsspecifikationer, postadresser, e-mailadresser, officielt identifikationsnummer (f.eks. ME-nummer)
  Entydighed af undersøgelsesdeltagelse Forhindring af flere indtastninger i undersøgelser af de samme individer i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser IP-adresser, browserspecifikationer, enhedsspecifikationer
  Sporing af svarene fra tilbagevendende svarpersoner (projekter med specielt forskningsdesign) Når du deltager i vores undersøgelser, anvender vi typisk et midlertidigt id, som gør dine svar i undersøgelsen anonyme for vores kunder. Nogle af vores kunder har dog et specifikt behov i deres forskningsdesign for at forstå, hvordan din mening har udviklet sig over en tidsperiode. For denne specifikke projekttype, som vi kalder "sporingsprojekter", vil vi anvende vedvarende identifikatorer, og vi vil gøre dette klart i starten af hver af disse undersøgelser. Dine undersøgelsessvar vil blive anset som værende personlige data, og du har ret til at få adgang til dem. Sådanne projekter vil indeholde en meddelelse på den første side af undersøgelsen, således at du kan identificere dem og beslutte, hvorvidt du vil deltage eller ej. Vedvarende unik, projektspecifik identifikator
  Datamatchning og -berigelse Vi beriger de data, vi har om dig, ved at matche dine personlige data med tredjeparter. Dette vil hjælpe os med at forbedre din panelprofil og sikre, at vi vælger relevante undersøgelser for dig.

  Vi anvender matchningstjenester (dvs. tredjeparter, der er specialiseret i dataadministration) for at få yderligere oplysninger om dig fra offentlige og private datakilder (såsom sociale netværk, detailhandlere og indholdsabonnementstjenester, med hvem du har en konto) eller bruge dine personlige data som en hjælp til at udvikle yderligere eller nye typer af anonyme datasæt (dvs. vi samler dine aggregerede data med data fra andre forbrugere for at skabe et nyt livsstilssegment).

  Matchningstjenesten (vores partner) opbevarer de personlige data, vi deler, i et kort tidsrum, bruger dem til at indsamle de nye oplysninger og returnerer derefter de samlede oplysninger til os. Partnere er kontraktmæssigt forpligtede til at slette de data, vi deler med dem og er ikke autoriserede til at bruge dem på nogen anden måde end til dette specifikke formål.
  Vedvarende unik identifikator, kontaktoplysninger, e-mailadresse, socialt login, cookie, mobilenheds-id, officielt identifikationsnummer (f.eks. ME-nummer)
  Annonceringsmålretning og undersøgelse af mediekøb Vi bruger dine personlige data til at hjælpe vores kunder med at forbedre deres data ved at bruge lookalike-modelleringsteknikker.

  Takket være din deltagelse i vores undersøgelser og dine profildata kan vi hjælpe vores kunder med at forbedre deres annoncemålretning og skabe bedre online annonceringsmodeller gennem lookalike-modellering eller tilsvarende forskningsmetodologier. Vi vil bruge de personlige data, vi indsamler om dig gennem profiloprettelse, deltagelse i forskningsundersøgelser eller datamatchning med tredjeparter og platforme (vores partnere).

  Vi inkluderer kontraktmæssige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at du ikke automatisk målrettes som et resultat af brugen af dine data som hjælp til at oprette en kopimålgruppe, og at vores partnere ikke kan anvende dine data til et andet formål end dette.
  Vedvarende unik identifikator, kontaktoplysninger, e-mailadresse, socialt login, cookie, IP-adresse, mobilenheds-id, officielt identifikationsnummer (f.eks. ME-nummer)
  Annonceeksponering og -måling Udover cookie-baseret matchning (som du kan kontrollere og give tilladelse til via din panelkonto) vil vi bruge personlige data, du giver os, såsom e-mailadresse, i en direkte matchningsproces med tredjeparter (vores kunder og partnere) for at fastslå, om du er en bruger af den pågældende tjeneste (såsom sociale netværk, websites, mobilapps) til forskningsformål i forbindelse med annoncemåling. Vi vil identificere, hvilke annoncer du er blevet eksponeret for baseret på disse websites og platforme og måle, hvordan brandattitude eller brandgenkaldelse har påvirket salgstal. De tredjeparter, vi arbejder med, må ikke bruge disse data til noget andet formål. Vedvarende unik identifikator, kontaktoplysninger, e-mailadresse, socialt login, cookie, IP-adresse, mobilenheds-id, officielt identifikationsnummer (f.eks. ME-nummer)

  Vores tredjepartspartnere er alle kontraktmæssigt forpligtede til at holde eventuelle oplysninger, de indsamler og videregiver til os, eller som vi indsamler og videregiver til dem, fortrolige og skal beskytte dem med sikkerhedsstandarder og -praksisser, der svarer til vores egne.

 3. Her opbevarer vi dine personlige data

  For personlige data, der er underlagt GDPR og overført til et land eller territorie uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA) skal vi træffe passende beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at overførslen foretages på sikker vis med en lovlig metode i henhold til EU-databeskyttelsesloven. For data, der ikke er underlagt GDPR, skal Lightspeed nøje følge eventuelle andre gældende databeskyttelseslove.

  Lightspeeds datalagringsservere er placeret i Europa og i USA og administreres af tredjepartstjenesteleverandører i skyen.

  Vi træffer passende teknologiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data – både under overførsel, og når vi modtager dem. Vores sikkerhedsprocedurer er i overensstemmelse med generelt accepterede standarder, der anvendes til at beskytte personlige data.

  Alle vores medarbejdere er kontraktmæssigt forpligtede til at følge vores politik og procedurer vedrørende fortrolighed, sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger.

  Dine kontooplysninger og personlige data er adgangskodebeskyttede, således at det kun er dig, der har adgang til dine oplysninger. For at sikre dine personlige oplysninger anbefaler vi, at du ikke røber din adgangskode til andre. Lightspeed vil aldrig bede dig om din adgangskode i et uanmodet telefonopkald eller e-mail. Husk også at logge ud af din panel-konto og lukke dit browservindue, når du er færdig med at besøge vores website. Dette er for at sikre, at andre ikke kan få adgang til dine personlige data og korrespondance, hvis du deler en computer med en anden eller anvender en computer et offentligt sted som f.eks. et bibliotek eller en internetcafé. Skift venligst adgangskode regelmæssigt.

 4. Fortrolighed og branchekrav

  Når Lightspeed behandler personlige data som beskrevet ovenfor, uanset hvor dette finder sted, træffer Lightspeed foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Desværre kan ingen dataoverførsel garanteres at være 100 % sikker. Som følge heraf, og uanset hvor meget vi bestræber os på at beskytte dine personlige data, kan Lightspeed dog ikke sikre eller give garanti om sikkerheden af eventuelle oplysninger, du sender til os, eller fra vores online produkter eller tjenester, og du gør dette på egen risiko. Når vi modtager din indsendelse, vil vi tage rimelige skridt for at sikre, at vores systemer er sikre.

  I sidste ende er du eneansvarlig for at bevare hemmeligheden ved dine adgangskoder og/eller eventuelle kontooplysninger. Vær forsigtig og ansvarlig, når du er online.

  Vi overholder standarder og branchekrav, herunder:

  • European Society for Opinion and Markets Research (ESOMAR)
  • Jmra
  • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
  • Kora
  • ARF
  • MRS Singapore
  • DGOF
  • MRS New Zealand
  • Market Research Society (UK)
  • Women in Research
  • AMSRS
  • American Marketing Association (AMA)
  • Insights Association
  • Italian Society for Opinion and Market Research (ASSIRM)
  • British Healtcare British Intelligence Association (BHBIA)
  • Intellus Worldwide
  • Bagmar
 5. Cookie-oplysninger

  Cookies er små tekstfiler, der lagres af en website på din computer eller mobilenhed, som tildeler et numerisk bruger-id og lagrer visse oplysninger om din online browsing. De anvendes til at hjælpe brugere med at navigere på websites på effektiv vis og udfører visse funktioner. Websiten sender oplysninger til browseren, som derefter opretter en tekstfil på brugerens computer eller mobilenhed. Hver gang brugeren går tilbage til den samme website, henter og sender browseren denne fil til websitens server.

  I forbindelse med adfærdsmæssig sporingsforskning anvender vi valgfrie cookies/softwareprogrammer, men kun hvis du har givet tilladelse til disse cookies/programmer.

  Som det er tilfældet med de fleste online undersøgelser, indsamler vi visse oplysninger automatisk og lagrer dem i undersøgelsesdatafiler. Disse oplysninger kan inkludere ting som f.eks. internetprotokoladresser (IP-adresser), browsertype, internetserviceudbyder ("ISP"), refererende sider/slutsider, operativsystem og dato-/tidsstempel.

  Vi bruger disse automatisk indsamlede oplysninger til at analysere tendenser, såsom browserbrug, og til at administrere websiten, f.eks. for at optimere brugeroplevelsen alt efter din browsertype. Vi kan også bruge din IP-adresse til at kontrollere, om der har været flere deltagere i undersøgelsen fra denne IP-adresse samt for at beskytte vores virksomhed mod svigagtig adfærd.

  Lightspeed definerer cookies i 3 kategorier:

  • Nødvendige for at bruge panelwebsiden
  • Sikkerhedsspecifikke
  • Adfærdsmæssige eller cookies til forskning i annoncering

  For yderligere oplysninger bedes du logge ind og åbne siden med cookies-præferencer, hvor du kan justere dine cookie-indstillinger.

  Når du bruger internettet, efterlades der et spor af elektroniske oplysninger på hver website, du besøger. Disse oplysninger, der sommetider refereres til som "clickstream-data", kan indsamles og lagres af en websites server. Clickstream-data kan fortælle os hvilken type computer og browsingsoftware, du bruger, og adressen på den website, hvorfra du linkede til websiten. Vi kan indsamle og anvende clickstream-data som aggregerede oplysninger for på anonym vis at fastslå, hvor meget tid de besøgende bruger på hver side af vores website, hvordan besøgende navigerer gennem websiten, og hvordan vi kan tilpasse vores websider, så de bedre opfylder de besøgendes behov. Disse oplysninger vil blive anvendt for at forbedre vores website og vores tjenester. Eventuel indsamling eller brug af clickstream-data vil være anonym og vil ikke med overlæg indeholde nogen personlige oplysninger.

 6. Nøjagtighed

  Vi tager rimelige skridt for at sikre, at personlige data i vores besiddelse er nøjagtige, komplette og aktuelle, baseret på de seneste oplysninger, der er gjort tilgængelige for os af dig og/eller af vores kunde.

  Vi stoler på dig til at hjælpe os med at holde dine personlige data nøjagtige, komplette og aktuelle ved at besvare vores spørgsmål ærligt. Du er ansvarlig for at meddele os om eventuelle ændringer i dine personlige data.

 7. Børns data

  Lightspeed anerkender behovet for at yde yderligere beskyttelse af personlige oplysninger, når det drejer sig om personlige oplysninger indsamlet fra børn. Vi inviterer aldrig forsætligt børn under den lovlige alder fastslået af myndighederne i det land, hvor du bor, til at deltage i forskningsundersøgelser uden tilladelse fra deres forældre. Hvis det er nødvendigt og passende for at bestemt projekt at involvere børn under den lovlige alder direkte, tager vi foranstaltninger for at sikre, at vi har fået tilladelse af deres forælder eller juridiske værge. Lightspeed vil give forældre og værger information om undersøgelsesemnet, om eventuelle personlige eller følsomme oplysninger, der kan indsamles fra barnet/børnene, måden hvorpå disse data vil blive anvendt, og hvorvidt og med hvem Lightspeed kan dele sådanne oplysninger.

  Mens barnet udfylder undersøgelsen, er det forælderens eller værgens ansvar at holde opsyn med dem.

 8. Følsomme data

  Lightspeed kan fra tid til anden indsamle personlige data, der klassificeres som værende i en ”særlig kategori” af personlige data. Disse data omfatter racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk ståsted, religiøs eller filosofisk tro, eller medlemskab af fagforening, genetiske data, biometriske data med henblik på unik identificering af en fysisk person, data vedrørende helbred eller data vedrørende en persons sexliv eller seksuelle orientering. Du kan vælge, hvorvidt du vil oplyse os om disse data eller ej.

 9. Enkeltpersoners rettigheder

  For at bede om adgang til personlige data, vi opbevarer om dig, skal du indsende din anmodning skriftligt til den e-mailadresse eller postadresse, der er vist nedenfor i ”Sådan kontakter du os”.

  Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine personlige data:

  • Ret til at skifte mening og trække din tilladelse tilbage
  • Ret til adgang til dine personlige data
  • Ret til at ændre dine personlige data
  • Ret til at slette dine personlige data fra vores systemer, medmindre vi har grunde af legitim interesse til at fortsætte behandlingen af oplysningerne.
  • Ret til at overføre dine personlige data (portabilitetsrettighed)
  • Ret til at begrænse behandlingen af dine personlige data
  • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personlige data

  Vi skal også meddele tredjeparter, til hvem vi har overført dine personlige data, om eventuelle ændringer, vi har foretaget på din anmodning. Bemærk, at omend Lightspeed kommunikerer med disse tredjeparter, er Lightspeed ikke ansvarlig for de handlinger, der tages af tredjeparter for at opfylde din anmodning. Du kan eventuelt få adgang til dine personlige data, der opbevares af disse tredjeparter, og korrigere, ændre eller slette dem, hvis de er forkerte.

 10. Dataopbevaring og -lagring

  Personlige data vil kun blive opbevaret i en sådan periode, der er passende for den tilsigtede og lovlige brug. Lightspeed vil bevare dine personlige data, lige så længe du er medlem af panelerne. Hvis du framelder dig panelerne, vil vi ikke opbevare data i mere end 3 måneder efter din framelding, medmindre det på anden vis er krævet i henhold til loven. Personlige data, der ikke længere er nødvendige, vil blive bortskaffede på en sådan måde, der sikrer, at deres fortrolige natur ikke kompromitteres.

  Som del af virksomhedens forretningskontinuitetsplan og som krævet i henhold til ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 og i visse tilfælde loven, sikkerhedskopieres og arkiveres vores elektroniske systemer. Disse arkiver opbevares i en defineret tidsperiode i et nøje kontrolleret miljø. Når perioden udløber, slettes og destrueres dataene for at sikre, at de er helt slettede.

 11. Meddelelse om væsentlig ændring

  Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre, tilføje eller fjerne dele af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør læse denne side regelmæssigt for at sikre, at du er opdateret, hvad angår eventuelle ændringer. Hvis der foretages en væsentlig ændring i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi dog meddele dig om en sådan ændring. Uvæsentlige ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil kun blive meddelt gennem panelernes websites. Din fortsatte adgang til panelernes websider og deres tjenester efter sådanne ændringer viser entydigt din accept af eventuelle ændringer.

  Vi vil altid vise den mest opdaterede politik på denne webside.

  Senest opdateret den 19. maj 2018

 12. Sådan kontakter du os

  Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende dine personlige oplysninger eller Lightspeeds praksis i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger, så er vores generelle rådgiver og databeskyttelsesofficer Gillie Abbotts-Jones, og du kan kontakte Lightspeed:

 13. Klager og landespecifikke videregivelse af data

  Hvis du mener, at vores behandling af dine personlige data overtræder databeskyttelseslovene, har du juridisk ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gøre dette i det EU-medlemsland eller jurisdiktion, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads, eller stedet for den påståede overtrædelse. For at finde kontaktoplysningerne for tilsynsmyndigheden i dit land bedes du besøge vores særskilte side.