Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizace únor 2012

Společnost Lightspeed, včetně GlobalTestMarket společnosti Lightspeed, je zavázána k ochraně vašeho soukromí on-line.

Přečtěte si prosím následující zásady, abyste porozuměl/a, jak bude nakládáno s vašimi osobními údaji, abyste mohl/a plně využívat množství našich nabídek. Tyto zásady se mohou příležitostně změnit, proto si je prosím čtěte častěji.

Kromě ustanovení zásad ochrany osobních údajů uvedených níže dodržuje společnost Lightspeed, včetně GlobalTestMarket společnosti Lightspeed, rámcové zásady „bezpečného přístavu“, stanovené Ministerstvem obchodu USA, ohledně shromažďování, využívání a uchovávání osobně identifikovatelných údajů poskytnutých společnosti Lightspeed a GlobalTestMarket z Evropské unie a/nebo Švýcarska.

Jaké osobně identifikovatelné údaje ode mě Lightspeed shromáždí?

Lightspeed shromažďuje údaje různými způsoby z různých částí své sítě internetových stránek. Některé osobní údaje jsou získány při vaší registraci. Během registrace vás Lightspeed požádá o vaše jméno, e-mailovou adresu, PSČ, informace o domácnosti a osobních zájmech. Čím více informací dobrovolně sdělíte (a čím jsou přesnější), tím lépe se můžeme přizpůsobit vašim zkušenostem. Jakmile se zaregistrujete, nejste už pro Lightspeed anonymní – dostanete číslo účtu, které budete využívat k přístupu do různých chráněných sekcí internetových stránek. A také pokud kontaktujete Lightspeed, můžeme tuto korespondenci zaznamenávat. Kdykoli Lightspeed shromažďuje osobní údaje, usilujeme o umístění odkazu na zásady ochrany osobních údajů na příslušnou stránku.

Co jsou to cookies a jak je Lightspeed využívá?

Jako součást nabízení a poskytování modifikovatelných a osobních služeb může Lightspeed používat cookies k ukládání dat a někdy sledovat informace o vás. Soubor cookies obsahuje malé množství dat, které je zasláno do vašeho prohlížeče z webového serveru a uloženo na pevném disku vašeho počítače. Některé oblasti Lightspeed, ve kterých jste vyzván/a k přihlášení nebo které jsou modifikovatelné, mohou vyžadovat vaše povolení cookies. Díky tomu nebudete muset zadávat své přihlašovací údaje vícekrát během jednoho dne.

Kdo informace shromažďuje a k jakému účelu?

Lightspeed shromažďuje hodnotné informace, které napomáhají při vyvíjení nových produktů a služeb. Když jste na internetové stránce Lightspeed a jste požádán/a o osobní informace, sdílíte tyto informace pouze se společností Lightspeed, pokud není výslovně uvedeno jinak. Jsou-li údaje shromažďovány a/nebo uchovávány jinou společností než Lightspeed, budete o tom informován/a před sběrem nebo přenosem dat. Pokud nechcete, aby vaše údaje byly sdíleny, můžete se rozhodnout nepovolit přenos prostřednictvím nevyužití příslušné služby.

Reklamní kampaně, které běží na Lightspeed, mohou být sponzorovány jinými společnostmi než Lightspeed nebo mohou být spolusponzorovány společností Lightspeed a jinou společností. Některé nebo všechny údaje sebrané během reklamní kampaně mohou být sdíleny se sponzorem. Budou-li údaje sdílené, budete o tom informován/a před sběrem nebo přenosem dat. Můžete se rozhodnout nezúčastnit se této reklamní kampaně, pokud nechcete, aby vaše údaje byly sdíleny.

S jakýmikoliv citlivými informacemi (tj. osobními informacemi uvádějícími zdravotní stav, rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické víry, členství v odborových svazech nebo informacemi o sexuálním životě jednotlivce) bude nakládáno se zvláštní péčí. Pokud má Lightspeed v úmyslu poskytnout takové informace třetí straně, nebo je využít k jinému účelu, než k jakému byly původně sebrány, budete výslovně požádán/a o souhlas před jakýmkoliv takovým poskytnutím.

Uvědomte si prosím, že Lightspeed inzerenti nebo internetové stránky, které mají na naší stránce odkazy, o vás mohou shromažďovat osobně identifikovatelné údaje. Informační postupy takových internetových stránek spojených odkazem s Lightspeed nejsou pokryty tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.

S kým Lightspeed sdílí moje údaje?

Obecným pravidlem je, že Lightspeed nebude poskytovat žádné z vašich osobně identifikovatelných údajů kromě případů, kdy máme váš souhlas nebo za zvláštních okolností, jako třeba když jsme v dobré víře přesvědčeni, že to vyžaduje zákon nebo za níže uvedených okolností. Přečtěte si prosím podmínky použití nebo uživatelské smlouvy pro každý/ou z našich produktů a služeb pro získání podrobnějších informací o tom, jak mohou být sdíleny vaše osobní údaje. Níže je uveden popis některých způsobů, kterými mohou být vaše údaje poskytovány.

Obchodní partneři a sponzoři: Lightspeed může poskytnout vaše osobní údaje obchodním partnerům nebo sponzorům, ale toto je výslovně popsáno před sběrem nebo přenosem dat. Pokud by někdy měly být sdíleny jakékoli vaše osobní údaje, oznámíme vám to před sběrem nebo přenosem dat.

Při mnohých reklamních kampaních máte příležitost požadovat od sponzorů dodatečné informace. Požadováním dalších informací dáváte Lightspeed povolení k přenosu vašich osobních údajů ke sponzorovi, aby mohl vaši žádost vyřídit. V mnohých případech je sdílena pouze vaše e-mailová adresa. Bude-li se sponzorem sdíleno více údajů, budete o tom informován/a před jejich přenosem.

Občas vám může být nabídnuta možnost dostávat materiály nebo speciální nabídky od třetích stran. Pokud se rozhodnete dostávat informace od těchto třetích stran, Lightspeed s nimi bude sdílet (s vaším souhlasem) vaše jméno a e-mailovou adresu.

Údaje třetí strany a souhrnné údaje: Podle dohod o zachování důvěrnosti může Lightspeed porovnávat uživatelské údaje s údaji třetí strany. Lightspeed poskytuje také souhrnné uživatelské statistiky (např. údaj, že 45 % uživatelů jsou ženy) k popisu našich služeb pro budoucí možné partnery, inzerenty a jiné třetí strany a k jiným zákonným účelům.

iné: Lightspeed může poskytovat také informace o účtu, a to ve zvláštních případech, kdy máme důvod si myslet, že tyto informace jsou nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo k podniknutí právních kroků proti někomu, kdo možná porušil podmínky použití společnosti Lightspeed nebo možná způsobuje škodu nebo zasahuje (buď úmyslně nebo neúmyslně) do práv nebo majetku společnosti Lightspeed, jiných uživatelů Lightspeed nebo kohokoli jiného, koho by mohla takováto činnost poškodit. Lightspeed může poskytnout nebo zpřístupnit informace o účtu, když jsme v dobré víře přesvědčeni, že to vyžaduje zákon anebo k administrativním a jiným účelům, které považujeme za nezbytné k udržování, poskytování a zlepšování našich produktů a služeb.

Co mám na výběr, pokud jde o sběr, využívání a šíření mých údajů?

Pouze Lightspeed (nebo zástupci pracující jménem společnosti Lightspeed a podle dohod o zachování důvěrnosti) vám bude zasílat tyto přímé zásilky, a to jen v případě, že jste uvedl/a, že proti takovým nabídkám nemáte námitky.

V souvislosti s cookies máte rovněž možnost volby. Upravením nastavení svého prohlížeče můžete povolit všechny soubory cookies, požadovat oznámení o cookies anebo odmítnout všechny soubory cookies. Pokud byste chtěl/a zakázat pouze cookies Lightspeed, doména Lightspeed je pro vaši referenci buď gmi-mr.com nebo globaltestmarket.com. Pokud zvolíte odmítnutí všech souborů nebo zakážete pouze příjem cookies Lightspeed, nebudete moci využívat ty služby společnosti Lightspeed, které k vaší účasti vyžadují registraci.

Lightspeed nikomu neprodává ani nepronajímá informace o uživatelích. O sběru nebo přenosu údajů vás budeme předem informovat, pokud by měly být vaše údaje sdíleny s třetí stranou, a vždy budete mít možnost přenos nepovolit. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje sdíleny, můžete zvolit možnost nevyužití příslušné služby.

Jak společnost Lightspeed postupuje, když si chci aktualizovat, opravit nebo smazat svoje osobně identifikovatelné údaje?

Členové GlobalTestMarket společnosti Lightspeed mohou kdykoli upravovat své údaje účtu GlobalTestMarket a svůj profil prostřednictvím zadání svého GlobalTestMarket uživatelského jména a hesla. Pokud jste zapomněl/a své heslo, klikněte prosím zde. Váš účet GlobalTestMarket může být smazán nebo deaktivován. Kdykoli se můžete rozhodnout zrušit své členství prostřednictvím vyplnění tohoto formuláře.

Uživatelé jakýchkoli jiných produktů a služeb společnosti Lightspeed nás mohou kontaktovat, pokud zapomenou své uživatelské jméno nebo heslo. Kontaktujte nás prosím také v případě jakýchkoli otázek ohledně přístupu k osobně identifikovatelným údajům.

Jaká bezpečnostní opatření jsou zavedená k ochraně mých údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnami?

Údaje vašeho účtu a profilu jsou chráněny heslem, abyste k těmto osobním údajům měl/a přístup výhradně a pouze vy.

Doporučujeme, abyste své heslo nikomu neprozrazoval/a. Lightspeed vás nikdy nebude žádat o vaše heslo nevyžádaným telefonátem nebo nevyžádaným e-mailem. Pamatujte také na odhlášení ze svého Lightspeed účtu a zavření okna prohlížeče po ukončení vaší práce. Tím zamezíte přístupu jiných osob k vašim osobním údajům a korespondenci, pokud sdílíte počítač s někým dalším nebo pokud používáte počítač na veřejném místě, jako je knihovna nebo internetová kavárna.

Kdykoli Lightspeed zachází s osobními údaji, jak je popsáno výše, bez ohledu na to, kde se tak děje, Lightspeed podniká kroky k zajištění bezpečného zacházení s vašimi údaji, a to v souladu s příslušnými podmínkami použití a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Žádný přenos dat prostřednictvím internetu však bohužel nemůže být garantován jako 100% bezpečný. V důsledku toho, přestože usilujeme o ochranu vašich osobních údajů, nemůže Lightspeed zajistit nebo zaručit bezpečnost jakýchkoli údajů, které jsou k nám přenášeny od vás nebo z našich on-line produktů a služeb, a vy tak činíte na své vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše přenesené údaje, maximálně usilujeme o zajištění jejich bezpečnosti v našich systémech.

Co bych ještě měl/a vědět o ochraně mých osobních údajů?

Pamatujte prosím, že kdekoli dobrovolně poskytnete osobní údaje on-line – například na nástěnkách v diskusích, prostřednictvím e-mailu nebo v sekcích chatu – mohou být tyto informace shromažďovány a využívány jinými osobami. Uvedete-li tedy osobní údaje on-line tak, že jsou přístupné veřejnosti, můžete pak dostávat nevyžádané zprávy od jiných stran. Jste to tedy výhradně vy sám/sama, kdo je odpovědný za udržení vašich hesel a/nebo jiných údajů účtu v tajnosti. Jednejte prosím opatrně a odpovědně, kdykoli jste on-line.

Dodatečné informace

Kontaktujte nás prosím, pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto prohlášení.