Sdělte nám prosím, zda můžeme používat soubory cookie pro marketingovou optimalizaci třetích stran, abychom vám připomněli naši nabídku panelů v budoucnosti v případě, že se dnes nezaregistrujete.

Na našich webech používáme soubory cookie webu a obdobné technologie, abychom vám na našich webech (včetně těch optimalizovaných pro mobilní zařízení) mohli poskytovat optimalizované prostředí. Tyto soubory cookie a obdobné technologie slouží ke správě relace přihlášení, ke zjištění, které části našich webů uživatelé navštívili, a ke zlepšování rychlosti/zabezpečení našich webů.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Lightspeed z května 2018 – panely Lightspeed (všechny oblasti a panely KROMĚ Austrálie, včetně spotřebitelských a HCP panelů)

 1. Úvod

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví závazky společnosti Lightspeed Research Limited, 4 Millbank, Westminster, Londýn, SW1P 3JA, Velká Británie („Lightspeed“), společnosti ve skupině Kantar („Kantar“), ve vztahu k ochraně osobních údajů členů panelu respondentů („člen(ové) panelu“) a upravuje práva členů panelu, co se týče ochrany soukromí a osobních údajů.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na panely respondentů společnosti Lightspeed pod názvem MySurvey, GlobalTestMarket, LifePoints a All Global Circle, které jsou v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů společně označovány jako panely Lightspeed („panely“). Členové panelu jsou členové panelů provozovaných společností Lightspeed, jejichž správcem dat je společnost Lightspeed. Účast v našich panelech, průzkumech a výzkumných činnostech je zcela dobrovolná. Registrací k panelům LifePoints a odsouhlasením těchto podmínek potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů a porozuměli jim. Žádáme Vás, abyste se důkladně seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

  Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů představují osobní údaje veškeré informace, které se týkají identifikovatelné žijící osoby.

 2. Zákonné shromažďování a použití osobních údajů

  Společnost Lightspeed shromažďuje informace různými metodami a z různých součástí webu, naší mobilní aplikace a dalších aktivit členů panelu, jako např. sociálních médií, aplikací a průzkumů. Příklady těchto aktivit jsou vysvětleny níže a zahrnují:

  Registrace: některé osobní údaje shromažďujeme při registraci, jako např. jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a identifikace mobilního zařízení.

  Panelová šetření nebo výzkumné aktivity: osobní údaje od Vás můžeme také shromažďovat, když se účastníte průzkumu nebo výzkumných činností navrhovaných panely, jako např. použití konkrétních aplikací, pasivní sledování nebo sledování sociálních sítí.

  Předvolby účtu: můžete se rozhodnout nám sdělit číslo mobilního telefonu, identifikaci sociální sítě / účtu nebo poskytnout další osobní údaje při zřízení účtu nebo později.

  Hlavní účely, pro které Vaše osobní údaje používáme, jsou v souhrnu (další informace najdete níže) uvedeny zde:

  • kontakt pro účely průzkumu prostřednictvím e-mailu, mobilních oznámení nebo textových zpráv nebo jiného komunikačního prostředku,
  • poskytování aktuálních informací o panelových službách, nových funkcích a podrobnostech, které se Vás týkají, prostřednictvím panelových sdělení,
  • výběr pro účely budoucích průzkumů,
  • začlenění Vaší osoby do losování cen,
  • poskytnutí pomoci, obrátíte-li se na tým podpory,
  • poskytování motivačních odměn,
  • ochrana společnosti Lightspeed před podvodným chováním,
  • prevence duplicitních záznamů stejné osoby v průzkumech (v souladu s našimi podmínkami),
  • aktualizace, rozšíření a očištění údajů členů panelu za účelem zlepšení používání dat a výběru respondentů pro průzkumy.

  Níže uvádíme bližší informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Naší zákonnou povinností je také zdůvodnit právní základ pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Právní základ je uveden níže a u jednotlivých případů využití se může lišit:

  • máme váš souhlas k použití Vašich osobních údajů,
  • Vaše osobní údaje potřebujeme pro plnění smlouvy uzavřené s Vaší osobou,
  • potřebujeme zpracovávat Vaše údaje, abychom dodrželi zákonnou povinnost,
  • potřebujeme zpracovávat Vaše údaje pro ochranu našich důležitých zájmů či zájmů někoho jiného,
  • zpracování je nutné k provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo
  • použití osobních údajů je nutné pro naše oprávněné zájmy či oprávněné zájmy našich klientů (v tom případě vysvětlíme, o jaké účely se jedná).

  Nikdy nebudeme zastírat nás ani naše aktivity. Obdržíte-li e-mail, který se Vás týká a uvádí, že je od nás, obraťte se na nás prosím dle informací uvedených v oddílu "Jak nás kontaktovat".

  Činnost Účel Shromažďovaná / zpracovávaná data
  Průzkum trhu Abychom porozuměli Vašim názorům na určité produkty a služby nebo Vašemu chování v různých situacích Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, hlas, podoba, názor.
  Vědecký výzkum pro akademické účely, organizace veřejného zdraví nebo výzkumné instituce Klinické studie, ale i další záležitosti, ekonomika zdraví a výsledky výzkumu (HEOR), neintervenční studie (NIS), výzkum z reálné praxe (RWR), pozorovací studie, epidemiologický výzkum dentifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, např, nemoc, zdravotní stav, diagnóza, léčebný postup, neuspokojené potřeby
  Vědecký výzkum pro komerční společnosti acharitativní výzkumné organizace Klinické studie, ale i další záležitosti, ekonomika zdraví a výsledky výzkumu (HEOR), neintervenční studie (NIS), výzkum z reálné praxe (RWR), pozorovací studie, epidemiologický výzkum Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, např, nemoc, zdravotní stav, diagnóza, léčebný postup, neuspokojené potřeby
  Bezpečnostní monitoring (ohlašování nepříznivých událostí v rámci farmakovigilance) Hlášení nepříznivých událostí během našich studií kompetentním orgánům Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, nemoc, léčba, užívaný produkt a nepříznivé události
  Zveřejňování Sdílení nebo zveřejňování na základě soudních nebo jiných vládních příkazů, rozhodnutí, nařízení, na základě podobných i odlišných právních nebo regulatorních požadavků, takovou informaci poskytneme příslušným orgánům. Identifikátor, jméno, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přijatý podnět.
  Ochrana proti podvodům Ochrana našich obchodních zájmů před podvodným chováním nebo chováním, které není v souladu s našimi podmínkami. IP adresa, technické parametry prohlížeče, technické parametry zařízení, poštovní adresy, e-mailové adresy, oficiální identifikační číslo (např. medical education number)
  Jedinečnost účasti v průzkumu Prevence duplicitních záznamů stejných osob v průzkumech v souladu s našimi podmínkami, IP adresa, technické parametry prohlížeče, technické parametry zařízení
  Sledování odpovědí respondentů s opakovanou účastí (projekty se speciálním formátem výzkumu) Při účasti v našich průzkumech obvykle používáme dočasné ID, díky kterému jsou Vaše odpovědi v průzkumu pro naše klienty anonymní. Nicméně někteří z našich klientů využívají speciální formát výzkumu a potřebují porozumět tomu, jak se váš názor vyvíjel v čase. U tohoto konkrétního typu projektu, který nazýváme „sledovací“ projekty, budeme používat trvalá ID, což na začátku každého průzkumu jednoznačně sdělíme. Vaše odpovědi v průzkumu budou považovány za osobní údaje a budete mít právo na přístup k nim. Takové projekty budou obsahovat na první straně průzkumu oznámení, abyste je byli schopni identifikovat a rozhodnout se, zda se jich zúčastnit. Trvalý jedinečný identifikátor konkrétního projektu
  Párování a rozšíření dat Údaje, které o Vaší osobě uchováváme v databázi, obohacujeme přiřazováním osobních údajů ke třetím stranám. To nám pomáhá vylepšovat váš panelový profil a zajistit, že pro Vás vybíráme relevantní průzkumy.

  Služby párování (tj. poskytované třetími stranami specializovanými na správu dat) využíváme, abychom o Vás z veřejných a privátních zdrojů dat (jako např. sociálních sítí, maloobchodů a služeb odběru obsahu, u kterých máte účet), nebo k využívání vašich osobních údajů jako pomůcky k vývoji dalších či nových typů anonymních datových souborů (tj. shromažďujeme souhrnné údaje s údaji od jiných spotřebitelů za účelem vytvoření nového segmentu životního stylu). (Partnerská) služba párování uchovává osobní údaje, které předáváme, po krátkou dobu a využívá je ke kompilaci dalších informací. Poté nám jsou kombinovaná data vrácena. Partneři jsou smluvně vázáni k tomu, aby data, která jim sdělíme, odstranili a nemají oprávnění s nimi nakládat jakýmkoliv jiným způsobem než pro konkrétní účely.
  Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihlašovací údaje k sociálním sítím, soubory cookie, identifikátor mobilního zařízení, oficiální identifikační číslo (např. medical education number)
  Reklamní cílení a výzkum pro účely nákupu mediálního prostoru Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom našim klientům a dodavatelům umožnili rozšiřovat jejich datové zdroje pomocí technik cílení založených na statistické podobnosti s profilem uživatelů inzerenta (též tzv. look-alike modelling).

  Díky vašim profilovým údajům a účasti v průzkumech můžeme našim klientům pomáhat zlepšovat jejich reklamní cílení a vytvářet kvalitnější online reklamní modely, a to prostřednictvím technik look-alike modellingu nebo obdobných výzkumných metod. Vaše osobní údaje, které o Vás shromažďujeme prostřednictvím tvorby profilu, účasti v průzkumech či párování dat, budeme využívat k párování s třetími stranami a platformami (našimi partnery).

  Abychom zajistili, že se v důsledku použití vašich údajů při tvorbě cílových skupin pomocí technik look-alike modellingu nestanete subjektem automatického cílení pro komerční účely a že naši partneři nemohou tyto údaje využít pro jiné účely, uplatňujeme smluvní ochranu.
  Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihlašovací údaje k sociálním sítím, soubory cookie, IP adresa, identifikátor mobilního zařízení, oficiální identifikační číslo (např. medical education number)
  Expozice a měření u reklamy Kromě párování založeného na souborech cookie (které můžete mít pod kontrolou a ke kterému dáváte souhlas prostřednictvím panelového účtu), budeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako např. e-mailovou adresu, využívat v rámci procesu přímého párování se třetími stranami (našimi klienty a partnery) abychom určili, zda jste uživatelem služby (jako např. sociálních sítí, webů, mobilních aplikací), pro účely výzkumu měření reklamy. Na těchto stránkách a platformách uvedeme, kterým reklamám můžete být vystaveni, a budeme měřit, jaký vliv na odbyt mají postoje ke značce či znalost značky. Třetí strany, se kterými spolupracujeme, nesmějí údaje využívat k jiným účelům. Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihlašovací údaje k sociálním sítím, soubory cookie, IP adresa, identifikátor mobilního zařízení, oficiální identifikační číslo (např. medical education number)

  Naši partneři z řad třetích stran jsou všichni smluvně vázáni k tomu, aby zajistili důvěrnost veškerých informací, které shromažďují a nám předávají nebo které shromažďujeme my a předáváme jim je, přičemž musí ochranu zajistit pomocí bezpečnostních norem a postupů, které odpovídají našim vlastním.

 3. Kde uchováváme osobní údaje

  Ve vztahu k osobním údajům, na které se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, a které jsou předávány do země či území mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), musíme uplatňovat přiměřenou ochranu, abychom zajistili, že je přenos ve vztahu k zákonům o ochraně osobních údajů EU prováděn zákonnou metodou a bezpečně. U údajů, které nepodléhají nařízení GDPR, bude společnost Lightspeed striktně dodržovat jiné obecně platné zákony ochrany osobních údajů.

  Servery společnosti Lightspeed určené k ukládání osobních údajů se nacházejí v Evropě a Spojených státech amerických (USA) a jsou v cloudu spravovány poskytovateli služeb z řad třetích stran.

  Abychom Vaše osobní údaje chránili během přenosu i po jejich přijetí, uplatňujeme náležitá technologická a organizační opatření. Naše bezpečnostní postupy jsou konzistentní s obecně uznávanými normami uplatňovanými za účelem ochrany osobních údajů.

  Všichni naši zaměstnanci jsou smluvně vázáni k dodržování našich zásad a postupů týkajících se důvěrnosti, bezpečnosti a ochrany soukromí.

  Vaše informace o účtu a osobní údaje jsou chráněny heslem, abyste přístup k vašim informacím měli pouze vy a nikdo jiný. Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů doporučujeme, abyste Vaše heslo nikomu nesdělovali. Společnost Lightspeed Vás o Vaše heslo nebude nikdy žádat v rámci nevyžádaných telefonických hovorů ani nevyžádaných e-mailových zpráv. Nezapomeňte se také po dokončení návštěvy našeho webu odhlásit z účtu panelů a zavřít okno internetového prohlížeče. Tím zajistíte, aby k vašim osobním údajům a korespondenci nezískaly přístup jiné osoby, pokud počítač sdílíte s dalšími osobami nebo používáte veřejný počítač např. v knihovně nebo internetové kavárně. Měňte prosím pravidelně heslo.

 4. Důvěrnost a oborové požadavky

  Vždy, když společnost Lightspeed nakládá s osobními údaji, jak je popsáno výše, bez ohledu na to, kde k takové manipulaci dochází, společnost Lightspeed uplatňuje opatření, aby zajistila, že bude s vašimi informacemi nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Bohužel u žádného přenosu dat nelze zaručit 100% bezpečnost. V důsledku toho navzdory maximálnímu úsilí věnovanému ochraně osobních údajů nemůže společnost Lightspeed zajistit nebo zaručit bezpečnost informací, které nám přenášíte nebo které přenášíte z našich online produktů či služeb, tudíž tak činíte na vlastní riziko. Po přijetí Vašeho přenosu uplatníme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili bezpečnost našich systémů.

  Za zajištění důvěrnosti vašich hesel a/nebo informací o účtu nesete v důsledku výhradní odpovědnost vy. Proto buďte při pohybu v online prostředí prosím vždy opatrní a zodpovědní.

  Řídíme se normami a oborovými požadavky, a to včetně:

  • European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
  • European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
  • ARF
  • DGOF
  • Market Research Society (UK)
  • AMSRS
  • Insights Association
  • British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
  • Baqmar
  • Jmra
  • Kora
  • Moa
  • Mria-Arim
  • MRS Singapore
  • MRS New Zealand
  • Women in Research
  • American Marketing Association (AMA)
  • Italian Society for Opinion and Market Research (ASSIRM)
  • Intellus Worldwide
 5. Informace o souborech cookie

  Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do počítače nebo mobilního zařízení. Web přidělí číselné uživatelské identifikační číslo a ukládá určité informace o tom, jak se na internetu chováte. Slouží k tomu, aby uživatelům pomohly s efektivní orientací na webových stránkách a používání určitých funkcí. Webová stránka odesílá informace do prohlížeče, který poté vytvoří textový soubor v počítači či mobilním zařízení uživatele. Vždy, když se uživatel vrátí na stejnou webovou stránku, prohlížeč tento soubor najde a odešle jej na server webové stránky.

  Pro účely výzkumu sledování chování uživatelů používáme volitelné soubory cookie / softwarové aplikace, ale pouze v případě, že jste nám dali ve vztahu k těmto souborům cookie / aplikacím souhlas.

  Jako u většiny online průzkumů shromažďujeme určité informace automaticky a ukládáme je do datových souborů průzkumů. Tyto informace mohou zahrnovat např. adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), web, ze kterého jste na náš web přišli, web, na který jste z našeho webu odešli, operační systém a časové razítko s datem a časem.

  Tyto automaticky shromažďované informace používáme k analýze trendů, jako např. používání prohlížeče a správa webu, např. k optimalizaci uživatelského komfortu při práci s průzkumem v závislosti na typu používaného prohlížeče. Vaši IP adresu můžete také používat ke kontrole, zda se průzkumu z dané IP adresy účastnilo více respondentů, a také k ochraně našeho podnikání před podvodným jednáním.

  Společnost Lightspeed řadí soubory cookie do 3 kategorií:

  • Soubory nutné k používání webu panelů
  • Bezpečnostní
  • Soubory cookie pro účely výzkumu chování či reklamy

  Chcete-li se dozvědět více, přihlaste se k účtu a konzultujte stránku předvoleb souborů cookie, kde lze upravit nastavení souborů cookie.

  Při používání internetu zůstává otisk elektronické informace na každé webové stránce, kterou navštívíte. Tyto informace, které se někdy nazývají „clickstream data“, mohou být shromažďovány a uchovávány na serveru webové stránky. Clickstreamová data nám mohou zprostředkovat informace o typu počítače a softwaru prohlížeče, které používáte, a adrese webu, ze kterého jste se k našemu webu připojili. Clickstreamová data můžeme shromažďovat a používat jako souhrnné informace, abychom mohli anonymně vyhodnocovat, kolik času návštěvníci na jednotlivých stránkách našeho webu tráví, jak se návštěvníci na webu pohybují a jak můžeme naše webové stránky přizpůsobit tak, aby lépe uspokojovaly potřeby návštěvníků. Tyto informace budou sloužit ke zlepšování našeho webu a služeb. Shromažďování či používání clickstreamových dat bude anonymní a nebude záměrně obsahovat osobní údaje.

 6. Přesnost

  Abychom zajistili, že jsou osobní údaje v našem držení či pod naší kontrolou přesné, kompletní a aktuální, uplatňujeme náležitá opatření, která se zakládají na nejnovějších informacích, které nám poskytnete Vy a/nebo náš klient.

  Spoléháme se na Vás, že nám pomůžete udržovat Vaše osobní údaje přesné, kompletní a aktuální tím, že na naše otázky budete odpovídat pravdivě. Nesete odpovědnost za to, že nás budete o případné změně vašich osobních údajů informovat.

 7. Osobní údaje dětí

  Společnost Lightspeed chápe potřebu poskytovat ve vztahu k osobním údajům shromažďovaným od dětí další opatření ochrany osobních údajů. Nezletilé děti, mladší než je zákonem stanovený věk v zemi, ve které žijete, nikdy vědomě nevyzýváme k tomu, aby se účastnili výzkumných studií bez svolení rodičů. Je-li v rámci konkrétního projektu nezbytné a vhodné zapojit přímo děti mladší, než je zákonem stanovený věk, pak uplatňujeme taková opatření, abychom zajistili, že máme svolení rodiče nebo zákonného zástupce dítěte. Společnost Lightspeed poskytne rodičům či zákonným zástupcům informace o tématu průzkumu, o případných osobních či citlivých informací, které by mohly být od dětí shromažďovány, způsobu použití takových údajů a o tom, zda a komu může společnost Lightspeed takové informace předávat.

  Odpovědnost za dohled nad dítětem při vyplňování průzkumu nese rodič nebo zákonný zástupce.

 8. Citlivé údaje

  Společnost Lightspeed může čas od času shromažďovat osobní údaje označované jako „zvláštní kategorie" osobních údajů. Součástí této kategorie jsou údaje o rasovém či národnostním původu etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborové organizaci, genetické údaje, biometrická data pro potřeby jednoznačné identifikace fyzické osoby, data o zdravotním stavu nebo data o sexuálním životě či sexuální orientaci. Můžete si vybrat, zda nám data poskytnete, anebo neposkytnete.

 9. Práva jednotlivců

  Chcete-li požádat o přístup k vašim osobním údajům, které o Vás uchováváme, musíte podat písemnou žádost na e-mailovou či poštovní adresu uvedenou níže v oddílu "Jak nás kontaktovat".

  Ve vztahu k vašim osobním údajům disponujete následujícími právy:

  • právo změnit názor a udělený souhlas odvolat,
  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů z našich systémů, nemáme-li důvody založené na oprávněném zájmu, abychom nadále takové informace zpracovávali,
  • právo na přenos vašich osobních údajů (právo přenositelnosti),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

  O změnách, které provedeme na základě Vaší žádosti, musíme také informovat třetí strany, kterým jsme Vaše osobní údaje předali. Vezměte prosím na vědomí, že přestože společnost Lightspeed takovým třetím stranám svůj požadavek sdělí, není společnost Lightspeed odpovědná za opatření, které v reakci na takový požadavek takové třetí strany provedou. Může se stát, že budete mít přístup k osobním údajům drženým takovými třetími stranami a v případě jejich nepřesnosti je opravíte, upravíte či odstraníte.

 10. Uchovávání a archivace dat

  Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro zamýšlený účel a zákonné použití. Společnost Lightspeed bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy budete členem panelů. Odhlásíte-li se z panelů, Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než po dobu 3 měsíců po odhlášení, nebude-li jinou lhůtu vyžadovat zákon. Osobní údaje, které již nejsou zapotřebí, budou zlikvidovány způsobem, který zajišťuje, aby nebyla jejich důvěrnost porušena.

  V rámci firemního plánu kontinuity podnikání a dle požadavků norem ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 a některých zákonů jsou naše elektronické systémy zálohovány a archivovány. Tyto archivy jsou uchovávány po stanovenou lhůtu v striktně řízeném prostředí. Po vypršení platnosti jsou údaje odstraněny a zlikvidovány, aby bylo zajištěno naprosté vymazání dat.

 11. Oznámení o podstatné změně

  Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozměnit, přidat či odebrat určité části těchto Zásad ochrany osobních údajů. S informacemi na této stránce se prosím pravidelně seznamujte, abyste byli informováni o aktuálních změnách. Dojde-li ovšem k podstatné změně těchto Zásad ochrany osobních údajů, budeme Vás o takové změně informovat. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nepodstatné povahy budou oznámeny pouze prostřednictvím webových stránek panelů. Budete-li weby panelů a jejich služby i po takových změnách nadále používat, jednoznačně tím vyjadřujete souhlas s příslušnými změnami.

  Na této webové stránce bude vždy zobrazeno nejaktuálnější znění Zásad.

  Poslední aktualizace: 19. května 2018

 12. Jak nás kontaktovat

  Máte-li otázky či připomínky týkající se ochrany osobních údajů či postupů ochrany společnosti Lightspeed, naším generálním právním zástupcem a pověřencem pro ochranu osobních údajů je Gillie Abbotts-Jones a společnost Lightspeed můžete kontaktovat:

  • e-mailem na adrese privacy@lightspeedresearch.com
  • poštou na adresu: Lightspeed, Privacy Office, 4 Millbank, Westminster, Londýn SW1P 3JA, Velká Británie
 13. Stížnosti a zpřístupnění v jednotlivých zemích

  Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušování zákonů na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu pro oblast ochrany osobních údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU nebo v jurisdikci Vašeho obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo místě, kde podle Vás k porušení došlo. Kontaktní údaje dozorového orgánu ve Vaší zemi najdete na příslušné stránce.