Help Center (EN)

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến nhận xét của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi sẵn lòng đón nhận ý kiến nhận xét, câu hỏi và những quan ngại của bạn để giúp cải thiện GlobalTestMarket theo hướng tích cực.

Khi yêu cầu trợ giúp cho một khảo sát cụ thể, vui lòng bao gồm càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt trong câu hỏi của bạn bao gồm cả mã số cuộc khảo sát, những liên kết tới cuộc khảo sát, và thông tin khác có thể giúp chúng tôi khắc phục sự cố của bạn. Cảm ơn.

Lưu ý: Ngôn ngữ của bạn không được hỗ trợ bởi đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây bằng tiếng Anh.

* Yêu cầu phải điền thông tin.  
* Câu hỏi của tôi liên quan tới:
* Câu hỏi của tôi:
   Khảo sát số:
* Địa chỉ email: (Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn.)Hình ảnh này sẽ thay đổi trong 180 giây.
Không đọc được mã này?  Hãy thử khác
Viết mã trong hình ảnh

Thông tin thêm

 
  Hủy tài khoản của tôi