We use cookies and similar technologies on our websites to ensure that we give you the best experience on our websites (including those optimised for mobile devices). These cookies and similar technologies are to help manage login sessions, tell us which parts of our websites people have visited and improve the speed/security of our sites.
Help Center (EN)

Các cuộc khảo sát được trả tiền hoạt động theo cơ chế nào...

Tham gia ngay và bắt đầu nhận các cuộc khảo sát trực tuyến được trả tiền. .
Hoàn thành các cuộc khảo sát hồ sơ để đủ điều kiện nhận thêm nhiều cơ hội nữa.
Kiểm tra hòm thư đến của bạn hàng ngày để nhận những thư mời mới. Các cuộc khảo sát sẽ đến qua email.
Hoàn tất các cuộc khảo sát trực tuyến để nhận phần thưởng. Quy đổi điểm Points thành tiền mặt .
Bạn đã là thành viên? Đăng nhập tại đây »
 
Tham Gia Ngay Lợi ích About Us
Gia nhập GlobalTestMarket và nhận phần thưởng khi thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến được trả tiền.

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn. Trở thành thành viên của GlobalTestMarket và nhận phần thưởng bằng tiền mặt khi thực hiện những cuộc khảo sát trực tuyến có ảnh hưởng tới quá trình phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới.

Bắt đầu ngay »

  • Đăng ký miễn phí và thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến được trả tiền
  • Được tưởng thưởng khi tham gia và quy đổi điểm Points thành tiền mặt
  • Thông tin riêng tư của bạn được bảo mật và bạn sẽ không bao giờ phải nhận thư rác

Đọc thêm »

GlobalTestMarket được hậu thuẫn bởi một trong những nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới.
GlobalTestMarket hiện đã có trên Facebook.
Hãy trở thành người hâm mộ ngay hôm nay!